S:1

Bakteri konjugasyonu için;
I. Birey sayısında artış olmaz.
II. Karşılıklı gen aktarımı vardır.
III. Genetik çeşitlilik gözlenir.
verilenlerden hangileri yanlıştır?

Bakteri konjugasyonu için;I. Birey sayısında artış olmaz.II. Karşılıklı gen aktarımı vardır.III. Genetik çeşitlilik gözlenir.verilenlerden hangileri yanlıştır? sorunun cevabı "Yalnız II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Arabalar" kelimesinin tekil şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf, pazartesi günü 290 sayfa, salı günü pazartesiden 75 sayfa daha fazla okudu. Yusufun kitabı 725 sayfa olduğuna göre; okuyacağı kaç sayfası kaldı? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından değildir? Aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinin önemli bir özelliği de bünyelerinde oluştukları döneme ait fosiller bulundurmalarıdır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıda farklı olan seçeneği işaretleyiniz? 73 - 63 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlkokuldayken sıra arkadaşımın yazısına çok özenirdim.Tane tane, inci gibi yazardı. Öğretmenimiz onunyazılarını örnek gösterirdi hep. Benim yazım ise çokkötüydü. Benden başka kimse okuyamıyordu yazılarımı.Bu durumu kabullenmedim. Çaba gösterdim, dikkatliyazmaya çalıştım, onlarca silgi tükettim, sonundaamacıma ulaştım. Benim yazım da güzeldi artık. Budurum öz güvenimi artırdı. İsteyince her işte başarılıolabileceğimi anladım.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerdenhangisidir? Birbirine eşit 4 sayının toplamı 84tür. Bu sayıların biri kaçtır? Hangi cümlede isim ismin yerine kullanılan sözcük sayısı daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi yazılıma örnek değildir? Bir suç işlendiği zaman aşağıdaki kurallardan hangisiyle devlet ceza verebilir? Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı zarf olmaz? Aşağıdaki yazarlardan hangisinin anı türünde eseri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır? Kendi isteğiyle tahttan inen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir? Aşağıdakilerden hangisi, gebelik ihtimalinin yüksek olduğunu gösteren belirtilerden biri değildir? Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür(Hadid–4.) Yukarıdaki ayetin anlamı bize Allahın hangi özelliğinden bahsetmektedir? Dünyanın kendi çevresinde dönmesinden aşağıdakilerden hangisi oluşur? How - - - - months are there in a year? Hangisinin sonucu 0 olmaz? Ayağını yorganına göre uzat. atasözünün anlamını en iyi açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Kardeşler birbirine sevgi saygı gösterirse aşağıdakilerden hangisi olmaz? Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmada sağlam kişiye yönelik önlemlerdendir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerinden değildir? 1- Çocuklar bizim geleceğimizdir.2- Hepimizin gelecekten farklı beklentisi vardır.3- Annem ve babam akşam size gelecek.4- Gelecek yıl tatilde köye gideceğiz.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde geleceksözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? How are you? sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Annem bana 7 kitap daha alırsa kitaplarımın sayısı 43 oluyor. Benim şuan kaç kitabım vardır? Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde ya-şanan gelişmelerden biri değildir? Mantığı, sistemli ve düzenli bir biçime dönüştüren ilk kişi hangisidir? Kayaçların ufalanması ile oluşan yapıya ........... denilir.İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? 9132 – 4856 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Aslı hazırladığı sunuya hareketli resim koyarak süslemek istemektedir. Aslı'nın sunumuna ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 Peygamberlerin dine insanları davet etmelerine rağmen hiçbir ücret istememeleri insanlar üzerinde nasıl bir etki yapar? Türkler hangi savaştan sonra kitleler hâlinde Müslüman olmuşlardır? (+3) + (–1) + (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Muhammedin anne ve babasının adı aşağıdakilerden hangisidir? Hepimiz ayakta onu seyrediyorduk. Cümlesindeki hangi sözcük belgisiz zamirdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir