S:1

Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;
I. Tetrat oluşması
II. Sinapsis görülmesi
III. Cross-overın meydana gelmesi
IV. Homolog kromozomların ayrılması
olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;I. Tetrat oluşmasıII. Sinapsis görülmesiIII. Cross-overın meydana gelmesiIV. Homolog kromozomların ayrılmasıolayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? sorunun cevabı "I-II-III-IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hac ve umre ibadetinde ortaklaşa yapılması gereken eylemler hangi seçenekte birarada verilmiştir? Ayfer' in 8 bilyesi var. Bir düzine bilyesi olması için kaç bilyeye ihtiyacı vardır? Bilgisayarda oluşturulmuş metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? Emin Bey arabasını 3 Aralık 1998 tarihindesatın almış, 5 Haziran 2015 tarihinde satmıştır.Buna göre Emin Bey arabasını satın aldıktan kaç yıl, kaç ay, kaç gün sonra satmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? " 36 " ve " 68 " sayılarındaki " 6 " rakamının basamak değeri farkı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi vardır? Hz. Muhammed (sav) hicretten hemen sonra Medinede toplumsal barış ve huzuru sağlamak amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? I ........................ candles and hats eggs for theparty yesterday. I .................. the cake tomorrow. Günümüzde teknolojik ürünler nerelerde kullanılır ? Uygun iklim ve verimli topraklara sahip, sulama olanakları olan yerlerde yapılan ekonomik faaliyetlere ne denir? İstiklal Marşını okurken nasıl davranmalıyız? Bir kabın içindeki buz parçaları ısıtılıp su hâline getiriliyor.Bu hâl değişiminde madde tanecikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Atatürk, aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim görmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır? Yapılan bir buluşun veya bu buluşun kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren belgeye ........................... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelike göre, resmi yazışmalarda kullanılan A4 kağı- dının boyutu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz? 1- Onları iyi dinlemeliyiz. 2- Onları üzmeliyiz. 3- Onları önemsemeliyiz. Kutadgu Biligdeki kahramanların her biri bir kavramı simgeler.Buna göre Ögdilmişin simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Okuduğunuz parçada sulu boyaları Sudeye kim armağan etmiş? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi(ünlü düşmesi) olur? Allah tarafından Hz. Davuda gönderilen ilahî kitap aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birleşik fiildir? I. SavurganlıkII. CimrilikIII. CömertlikIV. HayırseverlikBunlardan hangileri İslamın yasakladığı tutum ve davranışlardandır? Yağlarla ilgili olarak seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır? Eren : ....................................... ?Esin : At 7 o'clock. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler, hangi ekonomik faaliyet için daha elverişlidir? Bir yerin basınç değeri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Elektriği iyi ilettiği için en önemli kullanım alanı elektrik-elektronik sanayisidir. Madenî para ve silah yapımında kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu bu elementi içerir. Ayrıca kuyumculukta ve bronz heykelciliğinde kullanılır. Yukarıda özellikleri verilen element aşağıdakilerden hangisidir? Doğal afetler ,ani biçimde meydana gelen olaylardır. Sel, deprem, heyelan, çığ erezyon birer doğal afettir. Doğal afetlere karşı çeşitli önlemler alınabilir.Aşağıdakilerden hangisi, sele karşı alınabilecek önlemlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, bilim insanlarının özelliklerinden biri olamaz? Mondros ateşkes Antlaşmasının 24. maddesini engellemek amacıyla aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılmıştır? Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa ne ad verilir? seventyfive sayısı hangisidir? Hem ototrof hem de heterotrof beslenme şekli gösteren böcekçil bitki ve öglena için,I. Kloroplast organeli bulundurmakII. Hücre dışı sindirim yapmakIII. Dışardan hazır azot almakverilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmek sözcüğü bir işte olgunlaşmak, işi öğrenmek anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir