S:1

Normal bir şekilde gerçekleşen paramesyum konjugasyonunda büyük çekirdeğin üreme olayına katılmamasına rağmen genetik yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Normal bir şekilde gerçekleşen paramesyum konjugasyonunda büyük çekirdeğin üreme olayına katılmamasına rağmen genetik yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? sorunun cevabı "Büyük çekirdeğin döllenme sonrası oluşan diploit çekirdekten geliştiği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şeye........... denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ailemiz 6 kişidir, dedem ve ninem de bize geldiler, evde kaç kişi oldu? Anlamını bilmediğimiz kelimeler için hangisine bakarız? Türkçenin tarihî gelişim evreleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? My brother and I - - - - basketball nextweekend. Servetifünunda sahir, zahir, fair gibi namlarla bazı manzumecikler neşreden nev hevesler de şairliğe oldukça istidad gösteriyorlar. Hayfa ki inhimak-i teceddütle yazdıkları şiir değil, oyuncak oluyor. Onlara şimdiye kadar kimse bir itiraz etmemiş hatta eserlerine daima asar-ı deha namı verilegelmiştir. Bir kere yeni denilen ve manalı manasız, lüzumlu lüzumsuz birkaç kelime veya terkip yazmakla husulüne kanaat olunan tavr-ı beyan edildi mi yazılan şiir mutlaka güzel, mutlaka pek güzel addolunuyor. İşte bu böyle kabul olunmuş, tekerrür etmiş bir meslek. Art Poetigue (Şiir Sanatı) unvanlı eser-i mefhurunda Boileau ne diyor: Asarınızı tenkitten çekinmez udeba (edebiyatçılar) bulunuz, bunlar yazdığınız şeylerin samimi dostları, hatalarınızın gavur düşmanları olsunlar.Ali Ekrem Bolayırın Şiirimiz başlıklı yazısından alınan bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Duygu ve düşüncelerimizi, en geniş şekilde aşağıdaki yollardan hangisiyle ifade edebiliriz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Gündüzleri yıldızları neden göremeyiz? Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak motosikletin rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: Rabbim! beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu, onun söylediği (boş) bir sözdür. Önlerinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır. (Müminûn suresi, 99 ve 100. ayetler) Bu ayetlerden batıl inançlarla ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Öğretici tarih yazıcılığında, milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek ve topluma fayda sağlamak amaçlandığından kahramanlık ve zaferlerle dolu bir tarih sergilenmiştir.Buna göre öğretici tarih yazıcılığının hangi yönden eksik kaldığı söylenebilir? Ülke yönetimi ile ilgili yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin temel görevlerindendir? Aşağıdaki nesne ikililerinden hangileri konulduğu kabın şeklini alır? aileler bundan 20 yıl kadar önce çocuklarının eğitimlerini 7 yaşına kadar kendileri verirdi daha sonraki eğitimlerinin ise çocuklar okuldan almaya başlarlardı. Eğitim işini okul aileden devralırdı oysa şimdi çocuklar 2 yaşından itibaren eğitimlerini kreş ,anaokulu , anasınıfı olarak adlandırılan eğitim kurumlarında almakta ve eğitim işi ailelerden tamamen çıkmış gibi görünmektedir.Bu açıklamadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Peygamberimiz (sas); babasını ne zaman kaybetmiştir? Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? Türklerin Orta Asyadan göç etme nedenlerinden bazıları şunlardır:•Nüfusun artması karşısında tarım alanlarının daralması• Otlakların azalması ve hayvan hastalıklarınedeniyle hayvancılığın gerilemesi•Türk boylarının kendi egemenliklerini diğer Türk boylarına kabul ettirmek için birbirleriyle mücadele etmeleri ve bu mücadelelerde yenilen Türk boylarının bölgeyi terk etmesi• Orta Asyadaki iklim koşullarının değişmesiyüzünden hayat şartlarının zorlaşmasıBu bilgilere göre Türklerin Orta Asyadan göç etmelerinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ölçme birimi yanlıştır? Pek yakında tüm dünyada tek bir dilin konuşulacağı gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hâlihazırda uluslararası hukuk, ticaret, ulaşım, bilim ve sanat alanlarında İngilizce ön plandadır. Bunun doğal sonucu olarak tüm ülkelerde aileler çocuklarının İngilizce öğrenmeleri için bir servet harcıyor. Ulus devlet kuramamış toplulukların konuştuğu yerel dillerin hızla eriyip gittiğini, ulus devletlerde konuşulan dillerin ise gerilediğini ve yozlaştığını görüyoruz.Bir sempozyum bildirisinden alınan bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi sesli bir iletişim aracıdır? Esritti aşka düşürdü Ben ham idim aşk pişirdi Aklımı başa devşirdi Hayrı şerden seçer oldumAltı çizili dizedeki edebîsanat aşağıdakilerden hangisidir? "Annem kardeşimle size gitti." cümlesinde adın yerini tutan sözcük hangisidir? Üzerinden akım geçen iletken tel düzgün bir manyetik alan içine konulduğunda tele etki eden manyetik kuvvet;I. Telin boyuII. Telden geçen akımIII. Manyetik alanın büyüklüğüIV. Telin manyetik alanla yağtığı açıniceliklerinden hangilerine bağlıdır? Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır? Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda yoksulluk ve suç oranı artar, toplumda düzen olmaz.Bu cümle aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilişkilidir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfırdan küçük sayılar vardır? Brenda: Dad, I cant use the Internet. There is a message on the PC screen. It says - - - - . Can you help me?Tommy: Sure. I-Taşınmaz mallarıII-Taşınır MallarıIII-AlacaklarıIV-Borçları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları, kendileriyle, eşlerineve velayetleri altındaki çocuklarına ait yukarıdakilerden hangileri hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler? Peygamberimiz kimsesiz çocuklara sahip çıktığı gibi çevresinin de onları sevip korumaya teşvik ederdi. Suffe adı verilen yerde, fakir ve kimsesiz çocukları barındırır, onların eğitimi ile yakından ilgilenirdi. Onlara moral kaynağı olarak ihtiyaçlarının giderilmesi için maddi yardımda bulunurdu. Savaşlarda şehid olan Müslümanların eş ve çocukları ile yakından ilgilenir, onları koruyup kollamaya özen gösterirdi.Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? TBMM, 1 Kasım 1922de Saltanatı kaldıran kanunu kabul etmiş, fakat aynı gün halifeliği kaldırmamıştır. Halifeliğin kaldırılmasını daha sonraki bir zamana bırakmış ve halifeliği 3 Mart 1924te kaldırmıştır. Saltanatla halifeliğin aynı zamanda kaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yükleme sorulan Nasıl sorusunun cevabı yoktur? Türk Dil Kurumunun kurulmasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? I. Yer şekillerinin etkisi II. İklim özelliklerinin etkisi III. Akarsuların aşındırma faaliyetleri Fiyort ve skayer tipi kıyıların genellikle kutuplara yakın bölgelerde görülmesi üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin başına verilen ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. ( ) Çocuklar, aile bütçesini düşünmeden kendi bütçelerini hazırlayabilir.( ) Alışveriş yaparken reklamı yapılan ürünü tercih etmeliyiz.( ) Türkiye topraklarının büyük bir bölümü deprem riski altındadır.( ) Doğal bitki örtüsünü korumak depreme karşı alınacak önlemlerden biridir.( ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir. -Planlı ve düzenli çalışır.-İleri görüşlü.-Vatanını ve milletini seven, barışçıYukarıdaki bu kişisel özellikler hangi büyüğümüze aittir? Merve, televizyonda bazı insanların, kurbanlık hayvanlara eziyet edip, kötü davrandığına ilişkin haberleri izleyince:- Babacığım! İnsanlar Peygamber Efendimizin şu hadisini bilmiyorlar mı, diye tepki gösterdi.Buna göre, Merve babasına aşağıdaki hadislerden hangisini hatırlatmış olabilir? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne ad verilir? Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir? Bir ülkenin siyasi haritasının lejantına bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir