S:1

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir?

Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışım değildir? sorunun cevabı "Çözelti" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir? Aşağıda verilen sınıflandırma yöntemlerinden hangisi ampirik (yapay) ınıflandırma kurallarınca yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir? Tom : You are coming to the party tonight, - - - - ?David : Yes, of course. Hangisi ekmek israfını önlemez? Osmanlı Devleti Viyanayı, tarihte kaç kere kuşatmıştır? Hevsel Bahçeleri hangi ilimizdedir? 10° Doğu meridyeninde yerel saat 12.40 iken yerel saati 14.40 olan meridyen hangisidir? Kızı Fatıma Peygamberimiz (sav)e gelip; Kocasının kuyudan su çekerken zorluk içinde kaldığını, kendisinin de un yapmak için tane öğütecek gücünün olmadığını ileri sürüp, bu işlere yardım etmek için bir hizmetli bulmasını istedi. Ancak Allah Rasulü (sav.)diğer müminlerin de zor şartlar altında yaşadığını belirterek kızının bu isteğini yerine getiremeyeceğini belirtti. (Müsned) Peygamberimiz (sav.) kızını çok sevmesine rağmen niçin bu isteği yerine getirmemiş olabilir? Annesi Özgür ve kardeşine elbise yapmak için 7 m kumaş aldı. Özgür' ün elbisesi için 2 m 90 cm, kardeşinin elbisesi için 2 m 60 cm kumaş kullandı.Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? Arap Yarımadasının İslam Döneminde olduğu gibi İslamiyet öncesi dönemde de kutsal sayılan bölgesi,aşağıdakilerden hangisidir? "Havuzu kapsayan yosunu zor temizledik." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlık ve güzel ahlakta Horasan ve Semerkant mülkünde eşsiz idi. Huy, anlayış ve debdebe bakımından bu iki ülke gençleri arasında zamanın önde gelenlerindendi. Zihni dikkat ve mana itibarıyla zengindi ve yeteneği de tarife ihtiyaç göstermezdi.Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır? Allahın Cebrail aracılığı ile Peygamberlere, onların da insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiler ve bilgilerin gönderilme şekline ne denir? Aşağıdakilerden ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur? Bahçemizde gül ağacı,Her gün yeniden açılır dükkanlar.Yıldızlar gökyüzünde,Mutluluk saçar.Yukarıda verilen şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ağaçtaki elmanın yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Tatlı sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Çarşıya kiraz, kivi, kilim, kilit almak için çıktık. cümlesindeki koyu sözlükleri sözlük sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır? Allah (c.c) izni ile doğada Hz. Davud (a.s) emrine verilen varlıklar hangileridir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Bir olay ya da durum karşısında kendimizi karşıdaki insanın yerine koyup düşünme şekline ne ad verilir? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı kaç dakikadır? Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın sonuçları arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur? Ona baktım. Cümlesinde işi yapan kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım (imla) yanlışı vardır? Aksi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yazları sıcak ve kurak geçer.Kışları ılık ve yağışlıdır.Bitki örtüsü makidir.​Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? They are going to move their new house - - - - . Aşağıdakilerden hangisi İslamiyeti kabul eden Türk devletlerinden biri değildir? Kırgız Türklerine ait bir destandır. Destanın 11-12. yüzyıllar arasında meydana geldiği düşünülmektedir. Dünyanın en uzun destanıdır (400000 mısra). Adını,destan kahramanından alır. Destanda, kahramanının doğumu, daha beşikte iken konuşmaya başlaması, kâfirleri yeneceğini söylemesi, mücadelesi, kahramanlıkları vb. anlatılır.Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kanın yapısında en fazla bulunur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Işığı iyi geçiren maddelere ................................... maddeler denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir ilin en büyük yönetim görevlisi kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir