S:1

Elektrik alan çizgileri ile ilgili olarak,
I. Elektrik alan çizgilerinin pozitif yüklerden çıkıp negatif yüklerde son bulduğu kabul edilir.
II. Birim yüzeyden geçen elektrik alan çizgisi sayısı bu bölgedeki elektrik alan şiddetiyle ters orantılıdır.
III. Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler.
yargılarından hangileri doğrudur?

Elektrik alan çizgileri ile ilgili olarak,I. Elektrik alan çizgilerinin pozitif yüklerden çıkıp negatif yüklerde son bulduğu kabul edilir.II. Birim yüzeyden geçen elektrik alan çizgisi sayısı bu bölgedeki elektrik alan şiddetiyle ters orantılıdır.III. Elektrik alan çizgileri birbirlerini kesmezler.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Close your ______ ?Boşluğa uygun olacak şekilde tamamlayan ifade hangisidir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin tarımsal üretimde sağladığı avantajlardan biri değildir? Evde aşağıdakilerden hangisini yapmak bizim sorumluklarımızdandır? İstasyona yanaşan trenin hareketi aşağıdakilerden hangisidir? • Devleti İngiliz mandası altına almayı amaçlamıştır.• Tek kurutuluş yolunun İngiliz hükümetinin isteklerine boyun eğmek olacağını halka yaymaya çalışmıştır.Verilen bilgiler aşağıdaki milli varlığa düşman ce- miyetlerden hangisine aittir? Bir itişip kakışma,....... bağrışmalar oldu. cümlesinde boş bırakılan yere, hangisi getirilemez? Açık hava basıncını ölçmeye yarayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Aldığımız elektronik bir üründe hangi durumda iade, tamir ya da değişim isteyemeyiz ? Bir insanın Kuran-ı Kerim dışındaki ilahi kitaplara inanmaması aşağıdaki sonuçlardan hangisine sebep olur? • Kanın, damarların duvarına yaptığı basınçtır.• Koroner damarlarda oluşan tıkanıklık sonucu kalbin yeterince besin ve O2 alamaması sonucu ortaya çıkar.• Hücreler arası sıvıda normalden fazla miktarda kan plazması toplanmasıdır.• Mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda iltihaplanmanın ortaya çıkmasıdır.Yukarıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen bazı bilgiler incelendiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yoktur? Alinin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Alilerin elektrikleri kesilmişti.Bu durumda Alinin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? İzmirin Yunanlılarca işgâlinin haksız olduğunu raporunda dile getiren yabancı gözlemci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam yoktur? Amy: Where were you last weekend?Sue: I was at the - - - - . I bought some magazines. Kedimiz çok büyüktü, bu yüzden onu sepette besliyorduk. Cümlesinde hangi sözcük zamirdir? Bir gün okul müdürü sınıfa kadar gelerek Bedrettin odama gel! deyip gitti. Çocuk edebiyatı dersindey- diler. Bedrettin, soran gözlerle önce müdürün aralık bıraktığı kapıya, sonra ders öğretmenine baktı.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi cevaplanamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük fiildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir? Evde uyulması gereken kuralları kim ya da kimler belirlemelidir? Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? Böyle anlatılmaz bu savaş benceDağ, taş dile gelmiş kendi dilinceHücum diye bir ses duydum ilk önceSonra Allah Allah dedi MehmetimBu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır? I was at the theatre with my friends - - - -. Hangi sözcük sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Yüzey gerilimi ile ilgili olarak; I. Su örümceğinin su üzerinde batmadan yürümesini sağlar. II. Gemilerin suda batmadan suyun üzerinde kalmalarını sağlar.III. Ebru sanatında özkütlesi sudan fazla olan boyaların su üzerinde kalmasını sağlar.yargılarından hangileri doğrudur? Zekât ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Arap Yarımadasının en verimli yerlerinden biridir? A: When is your birthday, Mary?B: It is - - - - 29th February. "Pazartesi günü hep beraber sinemaya gideceğiz." cümlesinde fiil hangi eylemi belirtmektedir? Aşağıdaki verilen maddelerinhangisinin içinde birden fazla madde vardır? Aaron : I guess Mary is in - - - - with her new job.Sue : Why do you think so?Aaron : Because working hours are too long and the job itself is stressful for her. (I) Köktürk Döneminde Türkler herhangi bir milletten etkilenmedikleri için dil saf Türkçedir, yabancı dillerin etkisinden uzaktır. (II) Uygur Döneminde Budizm ve Mani dinleri ile ilgili terimler metinlere girmiştir. (III) Türklerin, İslamiyeti kabul ettikten sonra (XI-XII. yy) dil ve edebiyatlarında da ciddi değişimler ve yenilikler görülmeye başlar. (IV) İçerik olarak artık Göktanrı inancına uygun kelime ve kavramlar edebiyata konu olmaya başlamıştır. (V) Eserlerde Allah, hak, peygamber gibi kavramlar dikkat çeker. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Çevresi 20 cm olan karenin bir kenarı kaç cm dir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken bir kural değildir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.( ) Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir. .( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.Bu parça aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşının sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir