S:1

Yaprakları açık bir teleskobun topuzuna,
I. Topraklama bağlantısı kurmak.
II. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim yaklaştırmak.
III. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim dokundurmak.
işlemlerinden hangileri yapıldığında yapraklar kesinlikle kapanır?

Yaprakları açık bir teleskobun topuzuna,I. Topraklama bağlantısı kurmak.II. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim yaklaştırmak.III. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim dokundurmak.işlemlerinden hangileri yapıldığında yapraklar kesinlikle kapanır? sorunun cevabı "Yalnız I" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi çapraz iletişim becerisine örnek verilebilir? '' Dil'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin sesteş (eş sesli) sözcüktür? Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbeyi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir? Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum. Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I. Cam kavanozII. Tahta kalemIII. Porselen TabakIV. İnsan vücuduYukarıdakilerden hangileri saydam maddedir? Her biri 15er basamaklıA = 222....2B = 444....4C = 888....8 sayıları veriliyor.A+B+Cnın 9 ile bölümünden kalan kaçtır? İnsan yeme, içme, barınma ve korunma gibi birtakım temel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz. Belli bir yaşa kadar anne-babasının desteği ile yaşar. Zamanla başkasına olan ihtiyacı azalır; ancak bu ihtiyaç hiçbir zaman tam olarak ortadan kalkmaz. Bu nedenle insan, yaşamını bir toplumun üyesi olarak yardımlaşma ve paylaşma içerisinde sürdürmek zorundadır.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir? Aşağıdaki cümlelerde verilen sayıların hangisinin yazımı yanlıştır? Hangi kelime yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? İşgallere karşı Osmanlı Devleti ile Mustafa Kemalin tutumu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? İslam dini insanların mutlu yaşamalarını amaçlar. Aile insanların korunup mutlu olmalarını sağlayacak en güzel yuvadır. İslam dini ailenin devamı için bireylerin birbirlerine saygılı olmalarını öğütler. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi dinimizin öğütlerine uymayan bir davranıştır? Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12 ve kalan 4tür. Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Sürekli rüzgarların sapmaya uğramadan esiş göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? 586 sayısının yarısının 5 katı olan sayının 275 fazlası olan sayı kaçtır? Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? I- Klasik koşullanmada pekiştireç yapılan davranışa bağlı iken, edimsel koşullanmada ise pekiştireç tepkiden önce verilir.II- Klasik koşullanmada davranış ödül ve cezaya; edimsel koşullanmada ise ödül ve ceza davranışa götürür.III- Klasik koşullanmada davranış bellidir, edimsel koşullanmada rastlantısaldır.IV- Klasik koşullanmada organizma pasif, edimsel koşullanmada aktiftir.V- Klasik koşullanma, daha düşük düzeydeki istemsiz öğrenme biçimi iken edimsel koşullanma daha üst düzeydeki istemli öğrenme biçimidir.Klasik koşullanma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk yerli romanıdır? Aşağıdakilerden hangisi depremde can ve mal kaybına neden olan en önemli nedenlerdendir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur? Mike : - - - - ?Rosa : Fishing. XVIII. yüzyılda en çok hangi alanda ıslahat çalışmaları yapılmıştır? (1) Zengin ülkenin insanları tembellik edip ekip biçmeyi terk ettiklerine çok üzülmüşler. (2) Açlıktan kurtulmak için son çare olarak sandıklarındaki incileri öğütüp un hâline getirmişler. (3) Halıcı, herkesin güvenini kazandığı için de işleri hep yolunda gidermiş. (4) Bu çocuklar öyle zayıfmış ki neredeyse vücutlarındaki kemikler sayılıyormuş. (5) Sihirbazın birbirinden ilginç gösteriler yaptığını gören kral, gösteri bitince onu tebrik etmiş. (6) Bu undan ekmek yapmışlar ama açlıkları geçmemiş. (7) Çünkü inciden yapılan un, buğday unu gibi lezzetli ve doyurucu değilmiş.Bu paragraftaki numaralanmış cümleler farklı masallardan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biridir? I. Aynı grupta aşağıdan yukarı doğru metal oksitlerin bazlık kuvveti artar.II. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe ametal oksitlerin asitlik kuvveti azalır.III. Aynı grupta aşağı doğru indikçe atom çapı artar.Periyodik cetvel için verilenlerden hangileri doğrudur? 54'ten başlayıp ileri 4'er sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekillerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi işgaller karşısında M. Kemal Atatürkün takındığı tavırdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir cümledir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıda kaslarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Ünlü tiyatrocuya göre, Türk tiyatrosu günümüzde serumla yaşatılanbir hasta durumundaydı.Altı çizili söz grubunun bu bağlama kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Hangi renk bayrağımızda vardır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okulların arsa ve arazi işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evlerimize gelen elektriğin gücü kaç volttur? 17 tane defter aldım ve bu defterler için 85 TL para ödedim. Bu defterlerden 3 deste alan Ezgi kaç TL ödeme yapar? "lı-ta-yat-ha" hecelerinden aşağıdakilerden hangi kelime oluşmaz? Kağıt kromatografisi yöntemi için;I. Mikro miktarda organik ve anorganik maddelerin ayırımında kullanılır.II. Sıvı-katı homojen karışımları ayırmada kullanılır.III. Durağan ve hareketli fazları içeren karışımları ayırmada kullanılır.yargılarından hangileri doğrudur? 1 tane 350 grama 1 tane 500 gram, 5 tane 50 gram eklersem kaç kg olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir