S:1

Yüklü bir elektroskoba iletken bir çubuk dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.
Buna göre başlangıçta çubuğun yükü ile ilgili,
I. Nötrdür.
II. Elektroskop ile aynı işaretlidir.
III. Elektroskop ile zıt işaretlidir.
yargılarından hangileri doğru olabilir?

Yüklü bir elektroskoba iletken bir çubuk dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.Buna göre başlangıçta çubuğun yükü ile ilgili,I. Nötrdür.II. Elektroskop ile aynı işaretlidir.III. Elektroskop ile zıt işaretlidir.yargılarından hangileri doğru olabilir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir öğrenci hazırladığı siyah ve beyaz renkli karton kutulara özdeş buz kalıplarından birer tane yerleştiriyor. Kutuları eşit şekilde güneş ışığı alabilecekleri bir yere bırakıyor. Öğrenci deneyin sonunda beyaz renkli kutudaki buzun siyah renkli kutudaki buzdan daha uzun sürede eridiğini gözlemliyor.Yalnız bu gözlemlerden yola çıkarak öğrencinin yaptığı aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -ma, -me ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi sevap davranışlara bir örnektir? Üç basamaklı en küçük tek doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (....) Anadoludaki en eski yazı örnekleri Babillere aittir.(....) Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamyadaki Çatalhöyüktür.(....) Frigler Doğu Anadoluda güçlü bir devlet kurdular. (....) İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler(....) Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir. Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları hangi uygarlığa aittir? Fetretül Vahiy aşağıdakilerden hangi anlama gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi 36 sayısının asal bölenidir? T.C. Anayasasına göre özel durumlar hariç olmak üzere yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılır? Bas kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Yunan şehir devletlerinde, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi? Geyvenin gülleri ve beyaz yatak...Kanadı kırık kuş merhamet ister.(S. Karakoç)Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi ay adıdır ? Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasının özelliğidir? Demir yolu (hemzemin) geçidinde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmasıyasaktır? Aşağıdakilerden hangisi kaynakların doğru kullanımına uygun davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi doğru bilinenden ayrılmak anlamında bir deyim değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir? Nurdan yaratılmış olan ve gözle görülmeyen varlıklara ne denir? Bir insan kaç yaşında oy kullanma hakkına sahip olur? Hz. Muhammed (s.a.v.) işlerimize nasıl başlamamızı öğütlemektedir? Kim demiş sonsuz hüzün var diye Mutluluk senin olduğun yerde yine Tatlar, sesler ve renklerin hepsi sende Sadece kafanı kaldır ve bak gökyüzüneBu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte, Müslüman olmuş Oğuzlara ne ad verilir? Ozan ile Ardanın bilyeleri toplamı 27dir. Ardanın bilyeleri Ozanın bilyelerinin 2 katından 3 fazla ise Ardanın kaç bilyesi vardır? ............................................, havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler. Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir? Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 400 ise gelme açısı ................... olur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir? Hem mal hem de beden ile yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz ? Aşağıda verilen tıp alanındaki gelişmelerden hangisinin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığı söylenebilir? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Aşağıdaki seslerden hangisi, şiirdeki hayvanlara ait değildir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik bir kelime değildir? Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir? ( 18 16 14 .... 10 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimiz arasında yer almaz? Bir DNA molekülünün iki zincirindeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa,I. Pentoz şeker sayısıII. Toplam nükleotit sayısıIII. Tek zincirdeki timin sayısıIV. Tek zincirdeki fosforik asit sayısıverilenlerden hangileri hesaplanabilir? Aynı anda hem Allaha hem de putlara inanan insanlara ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir