S:1

Aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz etkisi vardır?

Aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz etkisi vardır? sorunun cevabı "Deodorantların güneşte patlaması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
8 adet 25 kuruş kaç TL eder? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bizim kusurlarımızı yüzümüze söylemeyen kişi dostumuz olamaz. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gaziantep sözcüğü kaç hecelidir? Rusların panislavizm politikasına benzer olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerçekleştirmeye çalıştığı politika hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tat sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eğitim konusuyla ilgilenen sosyal bir örgüt(STK) değildir? Nâs suresi, ......................ayetten oluşur ve Kuran-ı Kerimin ....................suresidirBoş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Günlük hayatta gerçekleşen bazı durumlar aşağıda verilmiştir. I. Yön bulmak için pusulanın kullanılması II. Buzdolabı kapağının hafifçe itildiğinde kapanmasıIII. Çantanın fermuarının çekilerek kapatılmasıBuna göre verilenlerden hangisi mıknatısların günlük hayattaki kullanım alanlarına örnektir? Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir? Günümüzde bir mahalle süpermarketinde bile dış ülkelerden gelen ürünleri görebilmek mümkündür. Aynı şekilde ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzeleri dünyanın herhangi bir ülkesindeki marketlerde bulmak mümkündür.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara bindiğimizde içeride uymamız gereken kurallardandır? Teknoloji ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdiki zaman ile ilgili yapılan çekimlerden hangisi yanlıştır? II. Abdulhamit döneminin siyasi şartları altında TanzimatıII. Döem sanatçıarısosyal konulardan çk,bireysel konularıele aldıar. I. Döem Tanzimatçıarımüadeleci kişliğne karşıı, bu devre sanatçıarıbiraziç döü şirler yazdıar.Bu parçdan aşğıakilerden hangisine varıabilir? Yetişkin bir kanguru her zıplayışta 8 metre yol alıyor. Aynı yolu yavru kanguru 2 kez zıpladığında aldığına göre yavru kanguru her zıplayışta kaç cm yol alır ? Bir çıkarma işleminde çıkan 5378, fark 2519dur. Buna göre eksilen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uyar ? A- kardeşçe B- kafesten C- yaramazlık D- kitaplığa Aşağıdakilerden hangisi Rasyonalist bir filozoftur? 16 yarım elma kaç çeyrek elma eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir