S:1

Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır?

Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? sorunun cevabı "An gelir paldır küldür yıkılır bulutlar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Hak: Adaletin bir canlıya sağladığı kazanç. Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.Tanımdan yararlanarak eşleştirmelerden hangisi yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Teknolojilerinin iletişim alanında kullanımına örnek verilebilir ? ‘Yolun kenarında oturmuş annesini bekliyordu cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş fiil kullanılmıştır? Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran dahaönemlidir? Aşağıdakilerden hangisi kişiliği ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri değildir? 896 – 506 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? MEB Personelinin izin yönergesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 160 lik bir ayakkabıya %10 oranında zam yapılıyor. Buna göre, ayakkabının zamlı fiyatı kaç dir? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde fazla kullanılan iletişim araçlarından değildir? İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir ? Amca , dayı , hala ve teyzenin çocukları bizim neyimiz olur ? Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri içerisinde değerlendirilmez? İlkbahar yağışları yeşeren ve her yaz sıcaklarının başlamasıyla kuruyan bitki örtüsüne ne denir? Âşık Veysele sormuşlar: Aşk nedir? Âşık, şöyle bir düşünmüş Seversin, kavuşamazsın aşk olur. demiş. Haksız mı? Tabii ki haklı. Edebiyatımızdaki Leylâ ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirini hatırlayalım... Bütün bu âşıkların hikâyeleri sevip de kavuşamamak üstüne kurulmamış mıdır?Kız Kulesinden Galataya bakarken düşündüm:Birçok şair bu iki kuleyi birbirine yakıştırmış. Bu yakıştırmayı yapanlar, insanlaraözgü bir düşünüşle, bir kavuşma imgesine yüklenmişler.Öyle ki Bedri Rahmi Eyüboğlu, KızKulesine tatlı tatlı sitem ediyor: İstanbul deyince aklıma kuleler gelir / Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır / Ama şu Kız Kulesinin aklı olsa Galata Kulesine varır... Oysa başına binlerce felaket gelmiş İstanbul gibi bir kentte bu iki kule, kavuşmayı sabırla ve aşkla beklemiştir. Bundan daha âlâ sevda mı olur?İkinci paragraftaki altı çizili ifadede, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? " Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır." Yukarıdaki tanım hangi kavrama aittir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır ? Bir otobüs 178 km gittikten sonra mola veriyor. Daha sonra 155 km daha gidiyor. Otobüs kaç m yol gitmiştir? Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşından sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır.I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlıda kalacakII. Avusturya, Osmanlı Devletine savaş tazminatı ödeyecekIII. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacakVerilen antlaşma maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? ​Uzayda belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunan gaz atomları ve toz parçacıklarına ....................... adı verilir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimler bir arada kullanılmıştır? Amiplerin özelliklerinden,I. Hetetrof beslenmeII. Aktif hareket etmeIII. Bölünerek çoğalmaverilen özelliklerden hangileri öglenada da görülür? I. İyotun süblimleşmesiII. Suyun sıcaklığının azalmasıIII. Şekerin suda çözünmesiYukarıdaki verilen olayların hangilerinde maddenin entropi değişimi (∆S) sıfırdan büyük olur? Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir? ‘Düş sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Cennetül-Baki kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz? Ayrıt uzunlukları 4m, 2m ve10m olan bir havuzun tamamen dolabilmesi için kaç L su gerekmektedir? Herhangi bir trafik kazası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıyız? "Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara'yagelecek olursa, ben bir elime silahımı bir elime de Türk bayrağını alıp Elmadağ'ına çıkacağım. Burada tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım."Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in meclisteki konuşmanın özelliklerinden;I. VatanseverliğiII. İleri görüşlülüğüIII. Kararlılığıhangisi ya da hangileri doğru gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Ülkemizde patates en çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir? Yangın anında ilk armamız gereken numara aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Algoritma konusunda işlenen akış diyagramlarında karar verme merkezi olarak kullanılan şekil hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir