Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
Konu: Hz Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
0/5 (0)
 
Gravatar
Yeni
sfg
Gravatar
1
0
0
Mayıs 2020
First Poster
sfg

harikaaaaa

 
Sayfa 1 - 1
 

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Devlet başkanlarını İslam’a davet etmiştir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. "Sen hiç balina gördünmü" cümlesinin doğru yazılışı nasıldır? ‘‘Oysa gerçekten sizin üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılarvardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilir.’’ (İnfitar suresi, 10-12. ayetler)Verilen ayetlerde altı çizili söz ile kastedilen aşağıdaki meleklerden hangisidir? Aşağıdaki örneklerden hangisinde madde dışarıyaısı verir? Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel ayrışma daha etkilidir.Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde fiziksel ayrışmanın daha az olması beklenir? CH3 ‒ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşı’nda; “Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir!” emrini vermiştir.Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözünden onun hangi özelliği çıkarılabilir? Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yanlış bir harekettir? Milli Mücadele’de en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi atasözüdür? Her insanın günlük ihtiyacı olan belli bir kalori değeri vardır.I. YaşII. BoyIII. CinsiyetBu değeri etkileyen etmenler arasında hangileri yer alır? I. EnstitülerII. KonservatuvarlarIII. Uygulama ve araştırma merkezleri1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri yükseköğretim kurumlarındandır?