Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili mütalaaları alınır.
Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir kazanın/ilçenin başka bir ile /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Vilayetler idare heyetleriyle umumi meclisleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti doğru olarak kullanılmıştır? Veysel’in kitaplarının sayısı Cemre’nin kitap sayısının 2 katından 5 eksiktir. İkisinin toplam 37 kitabı olduğuna göre Veysel’in kaç kitabı vardır? I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.II.  Batı yanlısı gençlerin Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.III. Edebiyat kurallarını öğreten “Talim-i Edebiyat” adlı eseri hazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? "Yürümek" kelimesinin ingilizce hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Bulutsuz gecelerde , yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızı’ndan yararlanabiliriz. Kutup Yıldızı daima hangi   yönü gösterir ? 1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre “Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle,yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmak “görevi hangi eğitim kurumunun görevidir? (103 – 100) ÷ 9 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafi keşiflerin nedenlerinden hangisi ekonomik gerekçelerle yapıldığını göstergesi DEĞİLDİR? Ela 19.20’de ders çalışmaya başlıyor. 1 saat 10 dakika çalışıp 15 dakika mola veriyor. Sonra 1 saat 25 dakika daha çalışıyor.Buna göre Ela’nın çalışması saat kaçta bitmiştir? “ile” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde birliktelik anlamında kullanılmıştır?