S:1

SİNAN: İLAHİYET FAKÜLTESİNİ BİTİRMİŞTİR
SERKAN: TÜRKÇE EĞİTİM BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMUŞTUR.
ZEYNEP: MÜZİK ALANINDA İSTANBULDA KONSERVATUVARDAN MEZUN OLMUŞTUR
FARUK: UYGULAMA VE ARIŞTARMI MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRMÜŞTÜR.
CANAN: GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALMIŞTIR.
Yukarıdaki tablodaki kişilerden hangisi yükseköğretimden mezun olmamış/bitirmemiştir?

SİNAN: İLAHİYET FAKÜLTESİNİ BİTİRMİŞTİRSERKAN: TÜRKÇE EĞİTİM BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMUŞTUR.ZEYNEP: MÜZİK ALANINDA İSTANBULDA KONSERVATUVARDAN MEZUN OLMUŞTURFARUK: UYGULAMA VE ARIŞTARMI MERKEZİNDE EĞİTİM GÖRMÜŞTÜR.CANAN: GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALMIŞTIR.Yukarıdaki tablodaki kişilerden hangisi yükseköğretimden mezun olmamış/bitirmemiştir? sorunun cevabı "Canan" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yemek yerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak görgü kurallarına uymaz ?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır? Temiz bir çevrede yaşayabilmek “Çevremizi temiz tutalım!” demekle değil çevreyi temiz tutmakla olur.   Bu cümleye anlamca yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır? sıvı bir maddenin ısı vererek katı hale gelmesine ne denir? “İnsanların farklı özelliklerine ……….. göstermeliyiz.” Cümlesindeki boşluğa hangi sözcük gelmelidir? Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?  Toplumumuzda evler, yollar nasıl hızlı bir şekilde plansız, programsız çoğalıyorsa, romanımız da bundan farklı değil. Bugün romancımız da yalnız sayısal artışla yetinmektedir. Nasıl olursa olsun, çok yazmak, bir an önce bir roman ortaya çıkarmak çabasındadır. Bu da romanımızı çıkmaza sokmaktadır.Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmini litre ile ölçemeyiz? Özgürlük;  kişinin  başkalarına zarar  vermeden ve başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan istediği her şeyi yapabilmelidir.Buna  göre aşağıdakilerden  hangisi özgürlük kapsamı içinde yer  almaz? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri benimseyen şairlerden değildir? 17 şubat 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile Türk kadınları aşağıdaki haklardan hangisine kavuşmamıştır? 100 gramı 5 lira olan kuru meyvenin, 1 kilosu kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Soru işareti aşağıdakilerden hangisinde farklı türde bir cümlede kullanılmıştır ? Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır? Türkiye’de doğal gaz tüketiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? Bir bölme işleminde bölen 16, bölüm 5’tir. Bölünen kaçtır? ( ̶ 7)  ̶  ( ̶ 9)   işleminin sonucu kaçtır? “Bayrak – kırmızı” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı davranışlardan biri değildir? ise mRNA üzerindeki kodon aşağıdakilerden hangisi gibi olur?    Trafikte en önemli şey nedir?  ’’çorabını’’ sözcüğünün yalın hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Bir manav 84 kg armutları 4 kiloluk poşetlere koyup poşetini 20 liradan satıyor. Bütün poşetler satılınca kaç liralık satış yapmış olur? Sosyal bilgiler dersinin asıl amacı, yaşadığı dünyayı tanıyan, tarihini bilen, etkin ve sorumlu yurttaşlar olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilgiler dersindeki kazanımlardan biri olamaz? The post office - - - - at 5 p.m. every weekday.  Elif: Karşımızda ilk bakışta ürküntü veren geniş omuzlu, kulaklarını örten beyaz saçlı, gözlerinin altı çökmüş, kirli sakallı bir adam var. Sırtındaki eski, yamalı  paltoya sımsıkı bürünmüş halde.Elif`in kitabından okuduğu bu bölümde anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Bir iç açısının ölçüsü 120° olan düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir bilim insanının özelliği değildir? Kısa kenarı  3 cm, uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 1 eksik olan dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir? Mehmet çıktığı iş gezisinde bir aydan 5 gün daha az kalmıştır.Mehmet çıktığı gezide kaç gün kalmıştır? (1 ay 30 gün) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okulların arsa ve arazi işleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi Ramazan ayında yapılan badetlerden değildir?  Bir toplama işleminde birinci toplanan 8000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi alettir? Bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir