S:1

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır sorunun cevabı "Müracaat, şikayet ve dava açma Devlet memurlarına verilen haklarından biri değildir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi üç terimli bir cebirsel ifadedir? Okulumuz kelimesinin çoğul hali hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangileri eş anlamlı değildir? Satürn ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arabaların lastiklerine kışın neden zincir takılır? Musa b. Meymun aşağıdaki dinlerden hangisine mensup bir din adamıdır? İstanbul Hükümeti ilk kez doğrudan ne zaman yok sayılmıştır? Mustafa Kemal,Milli Mücadelede aşağıdaki şehirlerin hangisinde kongre yapmamıştır? (1) Onunla bir çarşamba günü işten eve dönerken karşılaşmıştım.(2) Hava henüz kararmamıştı.(3) Siyah saçlı, gözlüklü ve esmer bir çocuktu.(4) Çok sempatik ve masum bir yüzü vardı.Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? Aşağıda verilen besin içeriklerinden hangisi düzenleyici değildir? Aşağıdakilerden hangisi 3 ve 5'e kalansız bölünebilir? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeliye ilk kez geçmişlerdir? Sorarım karşılık olmaz sorular Sorarım duygular beni söyletir. Umarım rüzgarlar büyük borular Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. Arafat ile Mina arasında yer alan bir bölge olup, hacca gidenlerin, arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi geçirdikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? Dengeli ve düzenli beslendiğini söyleyen Erkan hangi davranışta bulunmaz? Aşağıdakilerin hangisinde zaman kayması vardır? Amasya Genelgesinin;• Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.• Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.maddelerinden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?I. Kurtuluş Savaşının sebebi ortaya konmuşturII. Milli mücadelenin amaç ve yöntemi belirlenmiştirIII. Millet iradesine dayalı devlet düşüncesi vardırIV. Padişaha doğrudan tepki vardır Reichenbache göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen (olgulara dayanan) önermeler anlamlı, metafizik önermeler ise doğrulanabilme özelliğine sahip olmadığı için anlamsız, dolayısıyla bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi doğrulanabilen önermelere örnek oluşturur? Evde tek başımıza iken• Çakmak, kibrit gibi yanıcı maddelerle oynamamalıyız,• Büyüklerin bilgisi olmadan ilaç içmemeliyiz,• Bıçak ve makas gibi kesici aletleri kullanmamalıyız,• Elektrik prizleri ve temizlik maddelerinden uzak durmalıyız.Bu kurallara uymamızın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hello, my name is Sergio. Im thirteen years old. Im from Spain.Altı çizili cümle için hangi soruyu sormalıyız? İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir; kesintisiz iyilik, kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı evlat.Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bir çelişki söz konusudur? Normatif: Bir kural değeri taşıyan, normlarla ilgili değer hükümleri koyan yöntem ya da disiplindir.Buna göre kelam ilminin normatif oluşuna aşağıdakilerden hangisi örnek teşkil etmez? Zehra, Türkçe dersinde zayıf olduğumu düşünüyorum. diyor.Zehra zayıf yönünü geliştirmek için hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi önce Kuvayi Milliye bağlı iken daha sonra düzenli orduya karşı ayaklandı? Konuşmanın temel amacını anlamadan ve ana mesajını almadan yapılan dinleme türüne ne ad verilir? Hz. Muhammed (s.a.v) namaz kıldırırken bir çocuk ağlaması duyduğunda çocuk ve annesi üzülmesin diye namazı kısa keserdi.Yukarıdaki olay peygamberimizin hangi örnek ahlakıyla ilgilidir. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi buzul aşındırmasına bağlı olarak oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ilk kadın Başbakandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizlidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme yoktur? Aşağıda verilenlerden hangisi herhangi bir mikroorganizmaya karşı özgül bağışıklığın oluşmasını sağlar? I. Yaraları iyileştirmekII. Enerji elde etmekIII. Yaşamsal faaliyetleri yapmakVerilenlerden hangileri niçin besleniriz? sorusuna cevap olarak verilebilir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde saç kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Babamızın erkek kardeşine ne deriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir