S:1

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi organlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi organlarından biri değildir? sorunun cevabı "Kaymakam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bir kolide 30 yumurta vardır. Bu kolilerden 5 koli alan Selçuk kaç yumurta almıştır? Aşağıdakilerden hangisi cisim olamaz ? 18 Ocak 2019 tarihinde ilk sınavımızı olduk. 20 günde bir sınav olacağımıza göre 4. sınavı tarihi nedir? Matematik ve astronomi bilgini Tales ve Pisagor, felsefeci Diyojen, tıpçı Hipokrat ve tarihçi Herodot, aşağıdaki hangi medeniyetin önde gelen bilim insanlarıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Bir şey ne ise odur, her şey kendisinin aynısıdır özdeşlik ilkesinin tanımıdır. Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesine örnektir? Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi: bir yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer yanda ıhlamur ağaçlarının dalları arasında bizi süzmekte olan aydede ve yanı başımızdan akan dereciğin çağıltısı...Parçada hangi duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? Ben onları göremem, onlar beni görürler Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirlerBu beyitte verilen mesajı aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi anlatmaktadır? Aşağıdaki sayılardan hangisi bir doğalsayının hem karesi hem de küpü şeklinde yazılabilir? Sizin en hayırlınız ...........................................i öğrenen ve öğretendir.(Boş olan yere aşağıdaki kelimelerden hangisini getirmeliyiz ?) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisinin kurulması, kaldırılması ile görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir? Bilimsel çalışma basamaklarının hangisinde eser sahibinin emeğine saygı vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra oluşturulan milli cemiyetler; 1.Bölgesel kurtuluşu amaçlamış 2.Manda yönetimine karşı olmuş 3.İşgallere karşı savaşmışlardıBunlardan hangisi yada hangileri Mustafa Kemalin önerdiği kurtuluş çaresi olamaz? "Sana gül verdim . Haydi, gül." Cümlelerinde gül kelimesi hangi anlam grubundadır? Aşağıdakilerden hangisi bir internet tarayıcısıdır? Bir doğal sayının sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılmasına.........denir.Yukarıda noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? ‘Kasabın oğlu sınıfta bekliyor. hangi ses olayı yoktur? Düzenli fiziksel aktivite;I. Koroner kalp hastalığı ve inme riskini artırır,II. İnsülin aktivitesinin kontrolüne ve kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur.Yukarıda fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri ile ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suda batmaz? Aşağıdakilerden hangisi adın yerini tutan bir sözcük değildir? Akşam namazı kaç rekattır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumsuzluğu yazım yanlışına sebep olmuştur? Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır? "Faydalı" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Ahmet Mithat Efendinin romancılığı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Birbirlerini seven ve birbirlerine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumda ne olmaz? 28 sayısının 58 fazlasının 16 eksiği olan sayı hangi sayıdır? Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir? Nura annesi 1 düzine kuru boya kalemi aldı. Nur 1 düzine kuru boya kalemlerinin 2 tanesini sıra arkadaşı Haticeye hediye etti. Nurun kaç kalemi kaldı? 19 – 28 – 37 – ? – 55 – 64 şeklinde verilen örüntüde ? işareti yerine aşağıda-kilerden hangisi gelmelidir? İstanbul'un Fethi, sonuçları itibarıyla evrensel nitelikte sonuçlar doğurmuştur.Buna göre; I. Sağlam surların güçlü toplarla yıkılabileceğinin anlaşılmasıII. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk aşamasına geçmesiIII. İpek Yolu ticaretinde Osmanlı Devleti'nin de etkili olması sonucunda Coğrafi Keşifler ‘in başlamasısonuçlarından hangileri evrensel nitelikteki sonuçlardandır? Aşırı ve gereksiz aydınlatma .................. ......... sebep olur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki uzunluklardan hangisi daha küçüktür? İslam dininin ibadet alanıyla ilgili ortaya çıkan problemlere belli bir yönteme dayalı olarak çözümler üreten mezheplerdir.Bu bilgi aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Müslümanlara Medineye hicret yolu açılmıştır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2 ile bölünebilir? I. insanın içini bayıltan hanımeli, gül ve salkım kokuları II. bu yarı aydınlık gecedeIII. karışıyorduIV. siyahımtırak bir mavinin bütün değişik şekilleri kucakladığı bu bahçedeV. binbir ot kokusunaNumaralanmış sözcük ve söz gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan dördüncü aşağıdakilerden hangisi olur? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere ........................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. (......) Sıvı maddelerin şekil verilmiş haline cisim denir. (......) Ampul doğal bir ışık kaynağıdır. (......) Maddelerin sıcaklığını kilogram ile ölçeriz. (......) Göz sağlığımızı korumak için kitaplarımızı çok az ışıkta okumalıyız. (......) Karışımları ayırarak atık kutularına atmak ülke ekonomisine katkı sağlar. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir