Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil,tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek görevi MEBnın hangi/birimine müdürlüğüne verilmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil,tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek görevi MEBnın hangi/birimine müdürlüğüne verilmiştir? sorunun cevabı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?  Demokrasinin temel ilkelerinin en iyi şekilde uygulandığı yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? “ Dua  ederken  en  çok  dikkat  etmemiz  gereken  şey ”  aşağıdakilerden  hangisidir?  (-45) – (+25) işleminin sonucu kaçtır? Betül     -     Nazlı    -   CeylanYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.( ) Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir.( ) Milli Mücadele’nin savaş dönemi Mondros Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.( ) Kuvayi Milliye birlikleri Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı savaşmışlardır.( ) Teknoloji sadece çocuk oyunlarını değil oyuncakları da değiştirmiştir.( ) İkiz kardeşlerin TC kimlik numaraları aynıdır. Y’yi -10 değiştir komutu karaktere ne yapar? Gemilerin uç kısımlarının dar olmasının nedeni nedir? Aşağıdakilerden hangisi “İktidar kaynağını nereden alır?” sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz? Sorumluluk duygusu çocuklara aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmaz? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların belirlenmesi ve alınması için kurula komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?