Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
..özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
..özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir.özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş,işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.Yukarıda noktalı boşluğa aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "Güzel sanatlar eğitimi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Çevremizdeki insanların giyimlerinin, evlerinin, arabalarının farklı olması ile ilgili hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır?  Biz, onunla iki saat ders çalıştık.  Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir şifre belirlerken dikkat edilecek hususlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz ?  Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi diğerlerine göre daha azdır?  Birinci Dünya Savaşının başlıca sebepleri  I-SömürgecilikII-Milliyetçilik akımıIII-Silahlanma ve bloklaşmaIV-Birleşmiş Milletler Örgütünün Kurulması. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin dolaylı da olsa I. Dünya Savaşına neden olduğu söylenemez?           Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “yapılacak olan bir eylemi” ifade eder? Bir satıcı elindeki iki düzine limonun bir destesini sattı. Satıcının kaç limonu kaldı?                     “Bahçede iğde midir ?                      Dalları  yerde midir?                      Her gördüğün seversin                      Sendeki  mide midir ? “                   Bu  dörtlük için , aşağıdakilerden  hangisi söylenemez ?  Hristiyanların Yahudilere II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan II. Vatikan Konsülüne kadar tarih boyunca baskı uygulamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?