S:1

Yedi yaşındayken babasının ölümü üzerine yakınları ile Yesi şehrine göç eder. Bu şehirde aldığı eğitimi ilerletmek için Buharaya gider. Buharada tanıdığı ünlü mutasavvıf Yusuf Hemedanîye bağlanır. Şeyhinin ölümü üzerine ömrünün sonuna dek kalacağı Yesiye döner. Burada kurduğu tarikat aracılığıyla İslam dininin, göçebe Türkler arasında yayılıp benimsenmesini sağlar. Halk dili ve zevkiyle söylediği hikmetler, onun geniş halk kitlelerince sevilip efsaneleştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
Bu paragrafta hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Yedi yaşındayken babasının ölümü üzerine yakınları ile Yesi şehrine göç eder. Bu şehirde aldığı eğitimi ilerletmek için Buharaya gider. Buharada tanıdığı ünlü mutasavvıf Yusuf Hemedanîye bağlanır. Şeyhinin ölümü üzerine ömrünün sonuna dek kalacağı Yesiye döner. Burada kurduğu tarikat aracılığıyla İslam dininin, göçebe Türkler arasında yayılıp benimsenmesini sağlar. Halk dili ve zevkiyle söylediği hikmetler, onun geniş halk kitlelerince sevilip efsaneleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu paragrafta hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ahmet Yesevi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilinçli tüketici olarak hazır gıda alırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeye örnek gösterilemez? Mimaride Ziggurat adı verilen yapılarla ön plana çıkmış olan medeniyet, aşağıdakilerden hangisidir? İpeğin ayrı bir değere sahip olduğu zamanlarda Osmanlı evlerinde insanların yaşam alanı çok dardı. - - - - konağın büyük kısmı ipek böceği ve dut yaprağı depolamak için kullanılıyordu.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Ahmet : - - - -?Alice : Pasta, cheese and eggs. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Kâbenin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir? Hangi iki kelime arasında anlam ilişkisi yoktur? Televizyondan haberleri izledik ( ) Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür? Bileşke kuvvet ............ise cisim dengelenmiş kuvvet etkisindedirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kuran-ı Kerimin ilk suresi ..........................Ve son suresi ....................tır.Noktalı yere hangileri gelmelidir? ''Akşam parkta seni gördüm.'' cümlesinde kaç tane iki heceli sözcük vardır? Noktasal bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınları ............... ve doğrusal olarak yayılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Soğuk kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir? Annem misafirler için 2 kg 250 gr muz, 4 kg 850 elma, 2 kg havuç ve yarım kilogram kivi aldı. Annemin aldığı ürünlerin toplamı ne kadardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelere yanlış ayrılmıştır? Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allahın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman suresi, 27. ayet.)Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz? Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını almak amacıyla Müslümanlarla yaptıkları savaşın adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır? Yarbay Mustafa Kemal, 2 Şubat 1915te 19. Tümen Komutanlığına atanmış ve bu tümenle düşmanın iki büyük saldırısını başarısızlığa uğratmıştı. Böylece Çanakkalede İtilaf Devletlerinin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmişti.Mustafa Kemalin bu görevde kazandığı tecrübe Millî Mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli (sesteş) bir kelime yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna sığmayan kelimelerin yazımı doğrudur? I. Hizmetli,II. Aşçı,III. Teknisyen yardımcısı,IV. Koruma ve Güvenlik GörevlisiMillî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yukarıdakilerden hangisi / hangileri destek hizmetleri grubunda yer alır? Selimiye Cami' si hangi şehrimizdedir? I- İngilterenin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekII- Mısırı İngiltereden geri almakIII-Rusyanın güneye inmesine engel olmakYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanyanınbirlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır? Kişisel istek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılıştır? Müslümanların Medineye gittiklerinde inşa ettikleri aynı zamanda peygamberin de SAV kabrinin bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde doğal olarak oluşmamıştır? (I) Edebî tür dediğimiz kategorilerin epey karmaşık hâle geldiği bir dönemi yaşıyoruz. (II) Artık şiir, hikâye, tiyatro gibi klasik türler ile sonradan bunlara katılan deneme, eleştiri, makale, köşe yazısı gibi modern sayılabilecek türleri birbirinden ayırmak dahası bunları tarif etmek bile güçleşti. (III) Aslında bu türlerin çoğu neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. (IV) Son yıllarda ise şiir ve tiyatro dışındaki türler anlatı başlığı altında sınıflandırılmaya başlandı. (V) Bu türlerin birçok eserde iç içe kullanılması son yapılan sınıflandırmayı doğrular gibi görünse de birçok tür yok sayılmaktadır.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? Hece sayısı en fazla olan sözcük (kelime) aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbir şeyden çekmedi dünyadaNasırdan çektiği kadar;Hatta çirkin yaratıldığından bileO kadar müteessir değildiKundurası vurmadığı zamanlardaAnmazdı ama Allahın adını,Günahkâr da sayılmazdı.Yazık oldu Süleyman Efendiye. Orhan Veli KanıkYukarıda bir bölümü verilen Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirin yayınlandığında büyük bir yankı uyandırmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yönümüzü bulmaya yarayan alet aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir