S:1

I. Bozkır kültüründen şehirleşme hayatına girmeleri
II. Tarım ve hayvancılığın yanında ticaret hayatına atılmaları
III. Savaşçı özelliklerini fetih ruhuyla pekiştirmeleri
IV. Buhara, Semerkant, Taşkent gibi kültür merkezleri oluşturmaları
V. Dilinde Arapça kelimelere de yer vermeleri
Yukarıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra sosyal, siyasi ve kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerden biri değildir?

I. Bozkır kültüründen şehirleşme hayatına girmeleriII. Tarım ve hayvancılığın yanında ticaret hayatına atılmalarıIII. Savaşçı özelliklerini fetih ruhuyla pekiştirmeleriIV. Buhara, Semerkant, Taşkent gibi kültür merkezleri oluşturmalarıV. Dilinde Arapça kelimelere de yer vermeleriYukarıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra sosyal, siyasi ve kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerden biri değildir? sorunun cevabı "II." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Veli Dayı, litresini 35 Kr den aldığı sütü 29 Kr ye satmıştır. Veli Dayı kaç Kr zarar etmiştir? Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? Aşağıdaki sorular doğruysa başına (D), yanlışsa başına (Y) yazınız.(...) Hz. Muhammede (s.a.v.) cömertliğinden dolayı el-Emin lakabı verilmiştir. (...) Hz. Peygamber çocukları görünce onlara selam verirdi. (...) Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), cennet gençlerinin efendileridir. (...) Hz. Peygamber torunlarını çok severdi fakat namaz kılarken kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. (...) Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Haticenin (r.a.) dört çocuğu vardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1) Ekimden sonra İstanbulda havalar sertleşir. (2) Bu yüzden vapurların güvertesindeki insan sayısı azalır. (3) O soğuğa rağmen dışarıda oturan insanlara şaşarım. (4) Çünkü ben hemen hastalanıveririm.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiiller yapıca aynıdır? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk üç saatte kaç litre su damlatır? Allaha iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ? Hz. Muhammede en çok karşı çıkan Ebu Cehil Muhammed! Sana yalancısın diyemiyorum; ama bana göre senin söylediklerin doğru değil. diyerek Hz. Muhammedin doğru ve güvenilir olduğunu itiraf ederken çelişkiye düşmüştür. Allah bu durumu Enâm suresinin 33, ayetinde şöyle açıklamıştır: Biliyoruz,onların dedikleri seni üzüyor, gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler, bile bile Allahın ayetlerini inkâr ediyorlar.Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Sigmund Freudun Psikoseksüel Gelişim Kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Niçin Allaha ibadet edilir? sorusunun cevabı olamaz? Aşağıdakilerden hangisi kaynak kitap değildir? Kerem, aynı büyüklükteki iki balondan birini iyice şişirip, diğerini şişirmeden ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Kerem bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? Üzerindeki bilgilerin elektrik kesildiğinde silinen birim hangisidir? Bir kazayı görerek, acil yardım ve kurtarma hizmetlerini arayan kişi hangi bilgiyi vermelidir? Laik eğitim sistemine ne zaman geçilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur? Murat is a ............................. He likes studying lesson. He studies at a school. Aşağıdakilerden hangisi 7,6dan büyüktür? Ali Bey bir hastanede doktor olarak çalışmakta, boş zamanlarında da eşine yardımcı olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte ve arkadaşlarını ziyaret etmektedir. Buna göre, Ali Beyin mesleki bir eğitim sonucunda yerine getirdiği rolü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır? Kuran-ı Kerim peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte indirilmeye başlanmıştır? Kimlik kartlarımızı hangi resmi kurumdan alırız? "Har vurup harman savurmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya ....................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ülkemiz, sıcak su kaynakları açısından dünyanın 7. ve Avrupanın 1. ülkesidir.Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Temel haklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Kendi sözcüğü hangi cümlede ,üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır? Amacı, metnin yapısını, dilini; metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerinin anlaşılmasını sağlamak olan okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddeye örnektir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Hicretin yedinci yılında Peygamberimizin İslama davet amacıyla elçi gönderdiği Bizans İmparatoru kimdir? Aşağıdakilerden hangisinin araç ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır? Eniyak adıyla ilk bilgisayarlardan birini üreten bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? GÜNAH KEÇİSİ POKEMONBir çocuğun kendisini Pokemon yerine koyup camdan atlamasında tek suç o çizgi film mi? Uzmanlara göre aileler ve medyalarda da sorumlu...Yukarıdaki gazete haberinden hangisi vurgulanmıştır? Dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu haklara ne ad verilir Bir maddenin ortama ısı vererek sıvı hâlden katı hale geçmesine ..................denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılen yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir