S:1

Beni telefonda arayan kimmiş? Sorusuna verilecek karşılık, cümlenin hangi ögesi olur?

Beni telefonda arayan kimmiş? Sorusuna verilecek karşılık, cümlenin hangi ögesi olur? sorunun cevabı "Yüklem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“Son … yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” cümlesinde, boşluğu uygun şekilde doldurunuz. “Allah (c.c.) insanlara, emir ve yasaklarını elçileri aracılığı ile bildirmiştir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere verilen isimlerden birisi değildir? 1- Selanik’te doğmuş ve öğrenim hayatına burada baş- lamıştır2-   Selanik’ten sonra İstanbul’a giderek öğrenimine bu- rada devam etmiştir3-   Lise öğrenimini Manastır’da tamamlamıştırYukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ulu önder Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerin hangisine emanet etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?  Zamanı ölçmek için kullanılan ilk saat aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an’da ve hadislerde bize bildirilen Allah’ın isimlerine ne ad verilir? Milli mücadeleyi kazanmamızın asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? A: May I borrow your gloves ?    B: L  ................................. :(  Şubat 1973’te Eskişehir’de doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi’nin ardından MSÜ Sinema-TV Bölümünde sürdürdü. Bir dönem Kumdan Kale- ler topluluğuyla beraber müzik çalışmaları yaptı. Hâlen İstanbul’da yaşıyor ve metin yazarı olarak çalışıyor. 2002’de ilk romanı “Git Kendini Çok Sevdirmeden” okurla buluştu.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 533 063 731 doğal sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıda verilen omurgalı hayvan gruplarından hangisi soğukkanlı olup kış uykusuna yatar? Aşağıdakilerin hangisinde anonim halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir? Otomobil lastiklerinin basınçlarını ölçmek için kullanılan araçlara ne ad verilir? Vücudumuzdaki kemikler şekillerine göre nasıl gruplandırılabilir?   Levent .................... at home yesterday.A) wereB) hasC) wasD) is İç Anadolu Bölgesi, karasal iklimin olum- suz özellikleri ve tarımsal verim düşüklü- ğüne rağmen Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir gibi Türkiye’nin yoğun nüfuslu illerine sahiptir.Bu durum adı geçen illerimizin hangi özelliği ile daha fazla ilgilidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? İskeletimizdeki kemikler boylarına göre de adlandırırlar. Aşağıdaki kemiklerden hangisi kısa kemiklerdendir?  Vücudumuzla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır? Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda dil hangi işleviyle kullanılır?  Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının taşıması gereken özelliklerden değildir? Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir? "İçin" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?  Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren düzeneklerdir.Buna göre aşağıdakilerin hangisindeelektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmez? Genel Ağ’da paylaşılamaması gereken bilgiler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri olamaz? Geri kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki mezheplerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife tarafından kurulmuş bir mezheptir? Yarısı 3 olan sayının 16 fazlası kaçtır? Amasya Genelgesi’nin;•   Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.•   Merkezî Hükûmet, üzerine aldığı sorumluluğungereklerini yerine getirememektedir.maddeleriyle, Kurtuluş Savaşı’nın neyi kamuoyuna ilan edilmek istenmiştir? Bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılmasına ad aktarması denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? 110 dakika = ..................... saat cinsinden dönüşümü nedir? Sinem, ödev yapmayı hiç sevmez ve baştan savma ödev yapar. Çantasını akşamdan hazırlamaz, evden çıkmadan 5 dakika önce hazırlar.Sinem, aşağıdaki sorunların hangisini yaşayabilir? Suna 21.30’da uyuyup, 07.00’da kalkmıştır. Toplam kaç saat uyumuştur? Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi bir romen rakamı olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir