S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir?

Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir? sorunun cevabı "3, 7, 11, 15, 19" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Amasya genelgesinde alınan bazı kararlar şunlardır:I. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.II. Sivasta ulusal bir kongre toplanacaktırIII. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktırIV. Kongreye katılacak delegelerin hemen yola çıkması gerekmektedir. Buna göre Kurtuluş Savaşının gerekçesini ve dayanağını belirten genelge maddeleri aşağıdakilerden hangileridir? Mehmet 10, babası 40 yaşındadır. 5 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir? I. Soluk alıp verme hızı artar.II. Nabız sayısı artar.III. Kalp atış sayısı artar. Yukarıda verilen durumlardan hangileri egzersiz yapan bir kişide görülür? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? Bir kare prizmanın açılımında kaç tane kare vardır? Türkiye´de sicaklik dagilisinda asagidakilerden hangisinin etkisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde baş kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? 10 x 10 x 10 = 20 x ? x 10 eşitliğinde ? yerine kaç gelmelidir? Yıldız sözcüğü Güneş ve Ay dışında gökyüzünde görülen gök cisimlerinden her biri anlamında kullanılırken zamanla Herkesçe çok sevilen, mesleğinde parlayan sanatçı anlamında da kullanılmaya başlanmıştır. Hatta bu sözcük günümüzde sinema, televizyon sanatçısı anlamını da karşılar olmuştur.Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yapmada kullandığımız araçlardan değildir? Bir çıkarma fark 300dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente yapılan göçleri önlemek için alınabilecek tedbirler arasında gösterilemez? Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz ile ilgili sözlerinden biri değildir? 7 sayısının 8 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımda kullandığınız kaynaklardan değildir? (I) Geçmişte yaşananları tamamen anlatmak olanaksızdır. (II) Yaşamın bir dilimini yansıtmak bile bazen dilin gücünü aşabilir. (III) Yazar, dilini ustaca kullanarak farklı dünyalara kapı aralar. (IV) Ancak biz, bize anlatıldığı kadarıyla bir mekânda dolaşabiliriz. (V) Belki hayal kurarak düşsel gücümüzle alanımızı genişletebiliriz.Parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır? Bir cismin bulunduğu konumdan başka bir yere gitmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenebilir?A) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.B) Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.C) Hâkim bitki örtüsü bozkırdır.D) Yüzey şekilleri sadedir. Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Onlarla beraber kendisi de dağdan aşağıya indi. Bu cümlede zamirler aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ? Halamın eşi ............... olur. ifadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır ? - 8, - 5, A, 1, B, ...Yukarıda bir aritmetik dizinin terimleri verilmiştir. Buna göre A.B kaçtır? Yunanistana bağımsızlık verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi fayda sözcüğüyle eş anlamlıdır? Arabistanda İslamdan önceki döneme ne denir? Yüce Allahın ebedî olduğunu ve dolayısıyla varlığının sonunun olmadığını ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Orduda onluk sistemi kuran Türk hükümdarı kimdir? Aşağıda verilen erkek üreme sistemine ait yapılardan hangisi spermlerin beslenmesini ve hareket etmesini sağlayan sıvıyı üretir? 360 dakika kaç saat eder? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlardan üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir? Tarihsel süreçte görülen;I. Atın evcilleştirilmesiII. Tekerleğin bulunmasıIII. Değiş - tokuşun son bulmasıgelişmelerinden hangileri insanların kültürlerini farklı bölgelere taşımalarına yardımcı olmuştur? Felsefi bilgide özne ile nesne ara- sındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Dinimizin yapmamızı istediği davranışlardan biridir? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşül- düğü meclise - - - - adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dengeli ve düzenli beslenme için hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir