S:1

Hz. Muhammedin ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘Halife denmektedir.
Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Hz. Muhammedin ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘Halife denmektedir.Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? sorunun cevabı "Dini kuralları değiştirmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Okulda hangisi bize düşen görevlerden değildir? Süt çok .......... besindir. cümlesini aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış anlamda tamamlar? Kısa kenarı 36 cm, uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç cmdir? Besinlerin içerdikleri maddeler ve görevleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? 3 yıl, 120 haftadan kaç hafta fazladır? Hicret ederken Resulullah'a yol arkadaşlığı eden sahabe kimdir? Divanı-ı Hümayunun görevlilerinden olup;Padişahın mutlak vekilidir.Padişahın mührünü taşır.Yukarıdaki görevleri anlatılan Divan üyesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ficar Savaşlarını tanımlamaktadır? I. Gliserol ile yaptıkları bağ çeşidiII. Oda sıcaklığında katı olmalarıIII. Hayvansal kaynaklı olmalarıDoymuş ve doymamış yağ asitleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri ortaktır? Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisi Batı kültür ve medeniyetinin etkisiyle gelişmiştir? Camii, dinimizin en önemli yapılarından biridir. İslam dinin en sembollerindendir. İç ve dış kısımlarında farklı bölümler vardır.Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında yer alır? Karadeniz Bölgesinde tarımda makine kullanımınındüşük olmasındaki temel sebep aşağıdakilerdenhangisidir?A) Bölgenin her mevsim bol yağış almasıB) Bölgede dağların denize paralel uzanmasıC) Bölgede nüfus artış hızının yüksek olmasıD) Bölgede tarım arazilerinin dik ve akarsularla parçalanmış olması Devlet memuru iken askerlik görevini yapan bir memur asker dönüşü kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır? ...İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kuranı indirdik. (Nahl suresi, 44. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? 23 sayısının 2 katına 16 ekleyip 24 çıkarırsak yeni sayımız ne olur? 75-30= ? işlemini sonucu kaçtır? Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir? Kömür Jeolojik zamanlar içerisinde bitki kütlelerinin tortul tabakalar arasında kalarak taşlaşması sonucunda oluşmuştur. Kömür hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed (sav.), Mescid-i Nebevinin bitişiğine Suffa adı verilen bir yer yaptırmıştı. Burada genellikle ilim öğrenmek isteyen, yoksul, kimsesiz ve yetim kişiler kalırdı. Bunlar, çoğunlukla Peygamberimizin yanında bulunur, ona gelen ayetleri öğrenir, konuşmalarını dinlerdi. Ayrıca Suffada kalanlar, yeni bilgiler öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye çalışırlardı. Bunlar arasında yabancı dil öğrenenler bile bulunmaktaydı.Bu metne göre Hz.Muhammed (sav)in Suffayı açmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Özel isimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "diş" sözcüğü zorlu anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların haklarından biri değildir? Kötü olaylar yaşasa bile her zaman yaşamından memnun olmanın yolunu bulurdu. Bardağın boş değil dolu tarafını görürdü. Her şeyi iyi yönüyle değerlendirirdi. Bu yönüyle çevresindekiler tarafından takdir edilirdi.Bu metinde bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız?(...) Birler basamağında çift rakam bulunan sayılar 2 ile tam bölünür.(...) Basamaklarındaki rakamların toplamı 3 veya 3ün katı olan tüm sayılar 9 ile kalansız bölünür.(...) Tüm çift sayılar 5 ile kalansız bölünür.(...) Son iki basamağı 00 veya 4ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür.(...) Birler basamağında 0 veya 5 olan sayılar 10 ile kalansız bölünür. Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değildir? Hangi çocuk dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmiştir? Moda rüzgârı ortalığı kasıp kavuruyor. Bu esinti bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Paragraftaki sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan ve eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir? "Kur'an-ı Kerim'i ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayıp en son suresi olan Nas suresine kadar okumak demektir." Açıklaması yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin in- sanlardan seçilme nedenini açıklar? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? Dünyanın en iç kısmındaki katman aşağıdakileden hangisidir? "Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır."Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Taşıtlardan el, kol ve baş çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir? T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı? Bir otobüste 13 yolcu vardır. Otobüse durakta 12 yolcu daha binerse yolcu sayısı kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir