S:1

Mete Döneminde;
I. Orduda onlu sistemi uygulandı.
II. Askerler ok ve yay gibi silahlarla donatıldı
III. Kadın, erkek, yaşlı, genç vatanı birlikte savunurdu.
IV. Boylar bir araya getirilerek devlet haline gelirdi.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin Ordu-millet anlayışına sahip olduğunun bir kanıtıdır?

Mete Döneminde;I. Orduda onlu sistemi uygulandı.II. Askerler ok ve yay gibi silahlarla donatıldıIII. Kadın, erkek, yaşlı, genç vatanı birlikte savunurdu.IV. Boylar bir araya getirilerek devlet haline gelirdi.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin Ordu-millet anlayışına sahip olduğunun bir kanıtıdır? sorunun cevabı "Yalnız 3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
There are - - - - people in İstanbul than in İzmir. İlk uygarlıkların geliştirdikleri bilimsel ve teknolojik yenilikleri ele alan bir sergiyi gezmeye giden bir öğrenci bu sergide hangi uygarlığa ait örnekler göremez? Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa kim başlatmıştır? 6 kg 600 g armutun 1 kg 750 g’ı yenildiğine göre geriye kaç g armut kalmıştır? Türkçede hem isim hem fiil olarak kullanılabilen kökler vardır. Bunların kök çeşidi, aldıkları eklerle ve cümledeki kullanımlarıyla belirlenir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? Kuran’ı okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?  Aşağıdakilerden hangisinin konusu farklıdır?  Aşağıdaki oda - eşya eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Uçak ile Ankara – İstanbul arası 50 dakikadır. Ankara’dan 10.00’da kalkan uçak İstanbul’a kaçta varır? İşgallere karşı kurulan ilk direniş cemiyeti hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir sözcüktür?   Makale ve fıkra türünün karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz ? Aşağıdakilerden hangisi fikhî yorumlardan biri değildir?  •  Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.•     Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.•     Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.•     Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.Yukarıdaki cümlelerde “silmek” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Dinimiz maddi ve  manevi temizliğe önem vermiştir. Buna göre İslamda temizliğe genel olarak ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını sona erdiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Hangi cümlenin sonuna nokta konulmaz? Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 6, A, B, 21, 26, C, ...Yukarıdaki aritmetik diziye göre A + B - C kaçtır?  Atatürk’ün özelliklerine uymayan seçenek hangisidir?  İlk atasözleri kitabı hangisidir? Sevr Antlaşmasına göre  Anadolu’yu aralarında  paylaşan İtilaf  Devletlerinden hangisi  2 . İnönü Savaşından sonra işgal ettiği yerleri boşaltma kararı almıştır?             “Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı?” Probleminin  çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? Canlılıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin abasının altına aldığı ve ehl-i beytim dediği beş kişi içinde yer almaz? Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 600 yıllık bir dönemde bünyesinde farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip bir insan topluluğunu adil bir yönetim anlayışıyla barış içinde yönetme kabiliyetini gösterdiğini” söyledi.Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fiil kelimesinin eş anlamlısı nedir? 4 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Zuhal : Can I speak to Feyza, please?Penny : - - - -Zuhal : Zuhal Aktaş.Penny : Ok. I am putting you through now.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır?  Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için öncelikli örnek değildir?  Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi temizlikle ilgili değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir