S:1

Orta Asya;
1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.
2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.
3. Türklerin ilk anayurdudur.
4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.
verilenlerden hangisi doğru değildir?

Orta Asya;1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir.2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar.3. Türklerin ilk anayurdudur.4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir.verilenlerden hangisi doğru değildir? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazan- mıştır? Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının sağladığı yararlardan birideğildir? Dört rekat kılınan aşağıdaki sünnet namazlardan hangisinin ilk oturuşunda salli ve barik duaları okunmaz? Dört Halife Devrine “Cumhuriyet Dönemi”de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Türkiye arazisi konum özellikleri nedeniyle çok sayı-da uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur. Bu uygarlıklara ait birçok yapı ülkemizde varlığını sürdürmektedir. I. İvriz Kaya KabartmasıII. Babil’in Asma BahçeleriIII. İskenderiye FeneriIV. Milet Amfi TiyatrosuYukarıda verilenlerden hangileri bu yapılardan biri değildir? “Bayrak” kelimesi bize aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz? Müslümanların büyük bir sıkıntı içinde ve baskı altında oldukları bir dönemde sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’e gelerek bu zulmü yapanlara beddua etmesini istedi. O ise: “Ben rahmet peygamberiyim, beddua etmek için gönderilmedim.” buyurdular.Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği öne çıkmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? A: …………B: Yes, there are.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi kâğıt ve kumaş gibi malzemeleri kolayca kesmeye yarar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?  Allah, Kur’an-ı Kerim’de peş peşe gelen iki surede, şeytanın kötülüğünden, korunmak için kendisine nasıl sığınacağımızı öğretmiştir. Bu sureler aşağıdakilerden hangisidir?  İnsanların uzak yerlerle hızlı ve kolay iletişim kurmasını sağlayan ilk araç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü sayı sıfatı değildir? Amacı, “metnin yapısını, dilini; metinde yer alan şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerinin anlaşılmasını sağlamak” olan okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi için söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs çeşitlerinden değildir? Hayal kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? “Kırkyama” adı verilen ev eşyası hangi malzemeden yapılmaktadır? Hangi fiil olumsuzdur? İtilaf Devletleri Türk tarafında ikilik çıkarıp bundan istifade etmek amacı ile Lozan’da yapılacak olan barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir. TBMM bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımlardan hangisini atmıştır? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Devletin görevlerini; savunma güvenlik ve adalet hizmetlerinden ibaret sayan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?  Orta Asya Türk devletlerinin bazılarına başkentlik yapmış ve Türklere göre dünyanın merkezi sayılan yer neresidir? "Tavuk" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir disakkarittir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmıştır? “Yağız, yolda giderken alt yapı çalışmaları olduğu için yolun kapalı olduğunu gördü.”Buna göre, bu çalışmayı aşağıdakilerden hangisi yapıyor olabilir? Aşağıdakilerin hangisini halk seçmez ? “Bir haftada 7 gün varsa iki haftada kaç gün vardır?  İzmir, Mustafa Kemal’ in Samsun’a ayak basmasından 4 gün önce Yunan işgaline uğradığına göre İzmir hangi tarihte işgal edilmiştir? Takım çalışmasının temeli, özü aşağıdakilerden hangisidir? Zekat verilecek mal veya parada aşağıdaki şartlardan hangisinin bulunması gerekmez? Bir trafik kazası anında yaralılar ilk önce nereye taşınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kendisi­ne uygulanan kuvvet kalktığında eski biçimini almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır? Aşağıdakilerden hangisi yapay aydınlanma aracı değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir