S:1

Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Magnezyum, solunum pigmenti olan hemoglobinin yapısına katılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor.Bir kova süt kaç litredir? İnsanı küçük yaşta eğitmeyi anlatan atasözü hangisidir? Where is Turkey? Aşağıdakilerin hangisinde insanın iradesi söz konusu değildir? Meyve ve sebzeleri bol su ile yıkayınız( ) Yoksa mikrop kapar, hastalanırsınız cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir? Babam 15 ay taksitle buzdolabı almıştır.Aylık taksiti 130 TL olan bu buzdolabı için ,babam mağazaya toplam kaç TL ödeyecektir? İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz? Annem uzun boyluydu, zayıftı, ama çok güzeldi. Yanık nefis bir teni, siyah dümdüz saçları vardı.Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur? Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayı ile ilgili kavramlardan biri değildir? - Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.- Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al.- Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma.Yukarıdaki cümlelerin ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? İçinden tanırım ben o elleri, Onlar ki zâhirde vîrân olurlar; Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar şirine hayrân olurlar.. . .Başıboş, kırlara salar tayını, Elinden düşürmez okla yayını; Ellere bırakır zafer payını, Memleket yolunda kurban olurlar!.. Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisine ait olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım ilkelerinin doğru sıralanışını göstermektedir? Atatürk ün annesinin isteği ile ilk gittiği okulun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amacıdır? Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir? Aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcük gruplarının hangisi alışılmış bir bağdaştırmaya örnektir? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi vatan sözcüğüyle eş anlamlıdır? 450 kilo domates 10 kiloluk kasalara doldurulacak. Kaç tane kasa gerekir? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumunu ifade eden kavramdır? I am too tired. I will be sleeping - - - - . Hangi cümleye güç sözcüğü yerine zor sözcüğünü getirirsek cümlenin anlamı değişmez? Aşağıda verilen cümlelerden öznel olanların başına Ö nesnel olanların başına N yazalım.( ) Güneş yükseldikçe gökyüzündeki pembelik de yavaş yavaş açık maviye dönüştü. ( ) Güneşin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. ( ) Yolun iki yanında yemyeşil tarlalar uzanıyordu. ( ) Daha sonra üstü çiçeklerle dolu meyve ağaçlarının olduğu bir yerden geçtik.( ) Çevre o kadar güzeldi ki izlemeye doyamıyor, oradan ayrılmak istemiyorduk. Mario never comes to school on time, - - - - ? 16 litre süt, yarım litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe süt olur ? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün dini sonuçlarından biridir? Yurdumuzda en çok üretilen tahıl aşağıdaki- lerden hangisidir? Bir sınıf öğretmeni, mevsimler konusu ile ilgili aşağıdaki etkinliği tasarlamıştır:• Öğrencileri dört gruba ayırmış,• Sınıfın dört köşesine birer masa yerleştirmiş,• Masaları kış, ilkbahar, yaz, sonbahar olarak adlandırmış,• Her grubun, masaları gezerek o masadaki mevsimle ilgili bir resim yapmalarını ve o mevsimin özelliklerini masadaki deftere yazmalarını belirtmiş,• Son olarak her grubun sırayla masaları gezerek arkadaşlarının eksik bıraktığı işleri tamamlamalarını istemiştir.Buna göre öğretmenin kullandığı öğretim yöntem/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir? Kuran hangi peygambere gönderilmiştir? 60 yolcu bulunan otobüsün 23ü kadın yolcu, 28i erkek yolcu ve geri kalanı çocuk yolculardır.Acaba otobüste kaç tane çocuk yolcu vardır? "süs" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Okunuşu yüz bir milyon on bir bin yüz on olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kana kırmızı rengi veren aşağıdakilerden hangisidir? MÖ 3500lü yıllarda Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı daha sonra Anadoluda yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Soğuk havalarda sıcak sobanın başına geçer, kendi demlediği koyu çayı içerdi. cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelememiştir? İlk defa özgür düşüncenin temelini atan, Tales, Pisagor gibi bilim insanlarını yetiştiren ve Anadolu'da Ege kıyılarında kurulan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir