S:1

I. Enerji verme
II. Yapıya katılma
III. Düzenleyici olma

İnorganik bileşikler yukarıda verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir?

I. Enerji vermeII. Yapıya katılmaIII. Düzenleyici olmaİnorganik bileşikler yukarıda verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Kuranda yer alan ana konulardan biri değildir? 28 ekmeği bir haftada tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketmiştir? Romanlarında Anadoluyu ve Anadolu insanını ayrıntılarıyla işlemiştir. Batıl inançlar, din ve Batılılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle ön plana çıkmıştır. Çalıkuşu romanı ile hak ettiği üne kavuşmuştur.Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 85 doğal sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Çevresi 90 cm olan bir bahçenin etrafına 6 metrede bir ağaç dikilecektir.Kaç tane ağaç gereklidir? Eğrelti otunun hayat devri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır? Mıknatıs ve çekim gücü denince ilk olarak akla aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül kavramıyla ilgili değildir? Evden (1) çıkınca (2) arkadaşımı(3) apartmanın önünde (4) babasıyla (5) konuşurken gördüm. cümlesindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri hal eki almıştır? Rose :Im so desperate these days.Dean :Whats wrong?Rose :I have lost my job and I cant pay for my rent.Dean :- - - - Im sure you will find a new one soon. Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Her birey; istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir fikresahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve özgürlü- ğüne sahiptir.Kimsenin fikrine ve vicdanına egemen olunamaz. ATATÜRKAtatürkün bu sözünü, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? 95-90-85-75-70 örüntüsünde hangi sayı kuralı bozmuştur? K = {x | x, çift rakamlar}L = {x | x, 2840 sayısının rakamları}M = {x | x, 10dan küçük çift doğal sayılar}Yukarıda ortak özellik yöntemiyle gösterimi verilen kümelerden hangisi veya hangileri A={0,2,4,6,8} kümesine eşittir? Bir sınıfta 17 öğrenci ikişer ikişer eşleşerek satranç oynayacaklardır. Öğrencilerin tamamının aynı anda oynması şartıyla kaç grup oluşturulabilir? Balzac, romanlarında betimleme yaparken çok titiz davranır. Bir fırça darbesi ile çizer geçer, ona takılmaz. Çünkü okuyucunun romanı bir çırpıda okumasını ister. Anlatının dokusunu bozmaya müsaade etmez.Bu parçada sözü edilen sanatçının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Yerli kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 28, toplam 56 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kuralı bir cümledir? Aşağıdaki konulardan kaç tanesi,Çocuk Hakları Sözleşmesinin ana konusudur?* Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma* Seçimlerde oy kullanma* Ekonomik sömürüden korunma* Eğitime erişim hakkı*Engelli çocukların hakları*Uyuşturucu ve bağımlılıktan korunma*İstismar ve ihmalden korunma Zeynep 70 lirasının % 20sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Zeynep kardeşine kaç lira vermiştir? İki basamaklı en küçük sayı ile, en büyük sayının toplamı kaçtır? Kutadgu Biligdeki kahramanların her biri bir kavramı simgeler.Buna göre Ögdilmişin simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Atomun Kuantum Modeli için;I. Atomdaki elektronun bulunabileceği enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonları kuantum sayıları ile gösterilir.II. Birden fazla elektronlu atomların emisyon spektrumlarını tam anlamıyla açıklayan Schrödinger olmuştur.III. Heisenberge göre bir atomdaki elektronun konumunu ve hızını aynı anda tespit etmek mümkündür.yargılarından hangileri doğrudur? • Özellikle süt çocuklarında görülen bir mantar hastalığıdır.• Ağız içinde ufak beyaz noktacıklar şeklinde görülür.• Emme güçlüğü ve ağrıya yol açar.Özellikleri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? "Her yıl okulun bahçesi­ne genç fidanlar dikeriz."Yukarıdaki cümlede adın özelliğini belirten sözcükler hangileridir? Koşuk hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcükler karşıt (zıt) anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Karşıt anlamlısı olmayan hangisidir?barış - pis - savaş - bilgili - görgülü - temiz - cahil Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda açıklık ilkesine uyulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir? Hangi seçenekte kelimeler arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Peygamber Efendimiz Sizden biriniz kapısı önünde akan ve hergün içinde beş defa yıkandığı ırmak gibidir diye tanımladığı ibadet hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Mom: - - - -?Jane: I am looking for my puzzle but I cant find it.Mom: It is on the table.Jane: Thank you, mom. ...................................., Mezopotamyada kurulmuş ilk uygarlık olarak bilinir. Site adı verilen şehir devletleri hâlinde yaşadılar.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Sayılar yalan söylemez ama sayılara yalan söyletilebilir. sözüyle sosyolojinin kullandığı hangi araştırma tekniği eleştirilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi birden çok varlığı belirtmektedir? Avrupalı bir kral: Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir. ifadelerini kullanmıştır. Buna göre yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerimin en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir