S:1

Hücresel yapı ile ilgili,
I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir.
II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.
III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

Hücresel yapı ile ilgili,I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir.II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalık kapsamında değerlendirilemez? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiyede gö­rülmez ? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği okul kurallarından biridir? 1982 Anayasısı'nda "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." ibaresi bulunmasına ve başta Medeni Kanun olmak üzere pek çok yasada buna uygun düzenlemeler yapılmasına rağmen töreler kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitlik kurulmasını engellemektedir.Verilen durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan öncelikle hangisine örnek olabilir? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylarda yapılan savaşlara verilen isimdir? Dinle sana bir nasihat edeyim Hatırdan gönülden geçici olma Yiğidin başına bir iş gelince Anı yad ellere açıcı olma (Karacaoğlan) Bu halk şiirinin konusuna göre türü, aşağıdakilerden hangisidir? Tevfik Bey, içeri girdiği zaman ağabeyini yine pencerenin önünde buldu.Yukarıdaki cümlede altı çizili tamlama ile aşağıdakilerden hangisi aynı türdedir? T.C. Anayasasına göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen canlılardan hangisinin işitme duyusu diğerlerine göre daha gelişmiştir? Milli Mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceği ve Türk Milletine, milli egemenliği eline alması gerekliliği ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle belirtilmiştir? 1. Kendisine güzel bir kazak aldı.2. Bu çıkışın bir de inişi var.3. İnsanlarla hayvanlar aynı doğada yaşıyor.4. Savaş ve Barış romanını okudun mu?Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Solgun yüzündeki yorgun tebessüm beni çok etkiledi. Cümlesinde altı çizili sözcükler varlığı hangi yönden nitelemiştir? Adaletin gerçekleşmesi için ne dikkate alınmalıdır ? "Siyah" kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır? Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...(Tahrim suresi, 6. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı örneğidir? 11 + 7 = 187 + ? = 18Yukarıdaki toplama işlemlerini inceleyelim. Soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir? İğne yapar. dediler doktordan korktuk, Ceza yazar. dediler polisten korktuk. Daha üzücü olan ise Düşük not verir, azarlar. dediler öğretmenden korktuk. Öğretme - öğrenme ortamlarında korkunun değil, sevgi ve güven duygularının hakim olması gerekir. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Fakat biz aslana Kaliteli eğitim almış. değil, İyi eğitilmiş. diyoruz.Bu paragrafta eleştirilen hangi tip öğretmenin sınıf yönetim biçimidir? Matematik; sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri belli düşünme yöntemleri içinde inceleyen bilim dalıdır. ‟Matemetik sözcüğü, ‟öğrenmek anlamına gelen ‟mathein ve ‟ilgili anlamındaki ‟ikos sözcüklerininbirleşmesiyle oluşmuştur. Öteki bilim dallarından farklı olarak matematikte deney yoktur çünkü matematik, soyut bilgileri ortaya koyar. Ancak matematiksel terimler soyut olsa da doğadaki somut nesneleri anlatmak içinkullanılır. Mesela çevremizde dolaşan sayılar ya da geometrik şekiller göremeyiz ama bunlar, nesnelerin nicelik ya da niteliklerini anlamamıza yarar.Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmamıştır? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir. 2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar. 3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar. Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Ajda ‘nın kalem sayının 3 katının 4 eksiği 29 dan fazla olduğuna göre en az kaç kalemi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha (c.c.) şükür ifadelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Lale Devrinde şarkılarıyla tanınmış bir şairdir? 30 doğal sayısını 7 katının 183 eksiği kaçtır? Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kalemlik kelimesindeki ünlü (sesli) harfler hangileridir? Hangisi Hz. Muhammetin Medineye gelmesinden sonra yaşanan değişimlerden değildir? Sesi, topluluğun sesine dönüştürmek, insanları coşturmak, insanda tartışma atmosferi oluşturmak bu türün en önemli özellikleridir.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim. cümlesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok hangisi belirtilmektedir? Bir koşucu 6.000 m uzunluğundaki bir pistin çevresini 8 kez koşmuştur.Atletin koştuğu yol toplam kaç kmdir ? • Ressam, bakır oymacı ve heykeltıraş olan Avusturyalı sanatçı, ilk cumhuriyet anıtlarını yapması için Türk hükûmetince ülkemize davet edilmiştir.• 1926 tarihli İstanbul Sarayburnu Atatürk heykeli, sanatçının ilk yapıtıdır.• Konya Atatürk Anıtı, Ankara Ulus Meydanı Atatürk Anıtı, Samsun Atlı Atatürk Anıtı, sanatçının diğer önemli eserleridir.Hakkında kısa bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan Avusturyalı sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? '' Futbol oynuyorum '' cümlesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Ben Ahu bir sabah kamyon gürültüsüyle uyandık.Kamyon boş bir evin önünde durdu. Bu eve yeni birileri taşınıyordu.Daha önce bu evde arkadaşım Gizem ve ailesi oturuyordu.Taşınanlara hoş geldiniz demek için evlerine gittiğimde ailenin sarı saçlı,tombul yanaklı bir kızları olduğunu gördüm.Aile bireyleri sabah neyin sesine uyanmışlar? Yanal alanı 300r cm2 ve yüksekliği 15 cm olan dik dairesel silindirin hacmi kaç r santimetreküptür? Bir düşünceye ve inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ben 11 yaşındayım abim benden 4 yaş büyüktür.İkimizin yaşlarının toplamı kaçtır? Im very hungry. I want to eat .................... .A) somethingB) anythingC) somebodyD) anywhere "Kırmızı yanaklı, sarı saçlı, ela gözlü kız derse gelmedi." cümlesinde kaç tane ön ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarda yapılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir