S:1

If you join the Drama Club, you - - - - .

If you join the Drama Club, you - - - - . sorunun cevabı "will have a chance to perform at a play" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansız varlıklara örnektir? I. GöçII. SeçimIII. Kurtuluş SavaşıYukarıdakilerden hangileri toplumsal olay örneğidir? Şehir elektriği nerede üretilir? Uşi Antlaşmasıyla İtalyaya hangi topraklar verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının toplumda hakettiği yeri alması için Atatürk'ün hukuki alanda yaptığı düzenlemelerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi elektrikli ev araç gereçlerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur? Yüz binler basamağı 5, on binler basamağı ile yüzler basamağı 8, diğer basamakları 0, olan sayı kaçtır? Pahalı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Okulda kırk kız öğrenci var'' Cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa (ayrılığa) düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye indirdik. (Nahl suresi, 64. ayet)Bu ayette Kuranı Kerimin hangi yönüne değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Word programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? Betty : - - - -?Maria :It is Tims. Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın onluğu diğerlerinden farklıdır? Yarım litresi 4 TL olan sıvı yağdan 96 TL ye kaç litre alabilirim? Hz. Muhammed (SAV) e indirilen ilk ayetler hangi surenin hangi ayetleridir? Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetişen bir tarım ürünü değildir? Peygamberimiz insanlara İslam dinini anlatırken belirli öğretim metodları kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kullandığı bu metotlardan değildir? Alp hasnt had breakfast - - - - . Atatürke göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? ( 20 + 4 ) : 6 – 3 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin askerlik görevleriyle ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi açık oturum düzenleyebilmek için gerekli olan ögelerden değildir? Hz. Davuda kutsal kitaplardan hangisi verilmiştir? Bahçemizdeki ağacın dalında 4 kuş, yerde ise 8 kuş var. Kuşların ayak sayıları toplamı kaçtır? Güneşin battığı yöne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır? 1 onbinlik+5 binlik+2 yüzlük+1 onluk+7 birlik çözümlemiş sayı aşağıdakileden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bireyin meslek seçiminde anne-baba ve yakın çevresi belirleyici olmalıdır.(.....) Mesleğimizin ne olduğu çok önemli değildir. Önemli olan çok para getirmesidir.(.....) İlgi ve yeteneklerimize uygun meslek seçmeliyiz.(.....) Üniversiteyi bitirene kadar meslek seçmeye gerek yoktur.(.....) Meslek seçiminde kişinin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri dikkate alınmalıdır. Çiçekli bitkilerin erkek üreme hücresini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir? Bugün hava çok sıcak olacakmış. cümlesinde sıcak kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Hristiyan ailelerden ve esirlerden toplanan çocuk ve gençler önce yetiştirilmek üzere Türk ailelerine verilirdi. Daha sonra Acemi ocağına alınan ve burada eğitim gören askerler oradan da Yeniçeri ocağına geçerlerdi.Yukarına özelliği verilen asker alma sisteminin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Kirlenen ve yok edilen ormanlar aşağıdakilerin hangisine neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak bildirmiştir? Dalgaların genel özellikleri ile ilgili verilen;I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir.II. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir.III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir.yargılarından hangileri doğrudur? Yer kabuğunun altında iç ve dış çekirdeğin üzerinde bulunan sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşan katman hangisidir? Bir sucu tanesi 20 L su dolu olan bidonlardan 35 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi'nde bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir