Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
- - - - are the months of summer.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
- - - - are the months of summer. sorunun cevabı "June, July, August" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğini anlatır? İki sayının toplamı 44, farkı ise 18 dir. Küçük sayı kaçtır? Temsil Heyeti, aşağıdaki kongrelerden hangisinin sonunda Ali Fuat Paşa’yı “Batı Anadolu Kuvayımilliye Komutanlığı”na atamıştır? Aşağıdaki dizelerin hangisinde yorum söz konusu değildir? Aşağıda, buluşlar ile buluşu yapan kişiler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Zeliha, Berna, Sinem ve Nigar; içinde "meydan" sözcüğünün geçtiği değişik cümleler bulmaya çalışarak hem aralarında eğleniyorlar hem de bu sözcüğün değişik anlamlarını öğreniyorlardı. İlk cümleyi Zeliha buldu: "Açıklamaya gerek yoktu, gerçekler gün gibi meydandaydı." Zeliha'nın ardından Sinem: "Şehrin en büyük meydanındaki açılışa pek çok devlet adamı katıldı." dedi. Berna: "Bayram dolayısıyla bütün sokaklar, meydanlar asker doluydu." dedi. Nigar ise son olarak: "Evdeki herkese çok güvenir, paralarını meydanda bırakırdı." dedi.Buna göre öğrencilerden hangi ikisi "meydan" sözcüğünü aynı anlamda kullanmıştır?   Bisiklet kullanırken nasıl davranmalıyız? Aruz ölçüsüyle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İlk peygamber ve ilk insan aşağıdakilerden hangisidir? Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcıları, eczacılar ……………. ihtiyacımızı karşılamak için çalışırlar. Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Ardışık üç doğal sayının toplamı 66’ dır. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? Yeni bir klasör oluşturmak için hangisini yapmak gerekir?