S:1

Işık ve ses için,
I. Bir engelle karşılaşınca yansımaya uğrar.
II. Doğrusal yolla yayılır.
III. Boşlukta yayılır.
ifadelerinden hangileri ortaktır?

Işık ve ses için,I. Bir engelle karşılaşınca yansımaya uğrar.II. Doğrusal yolla yayılır.III. Boşlukta yayılır.ifadelerinden hangileri ortaktır? sorunun cevabı "Yalnız I" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
70,3561​ ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bileşiklerin özelliklerinden biri değildir? Okul, öğrencilerin ikinci yuvasıdır( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Saat dokuz on bir Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Umre ibadetinde, hac ibadetinden farklı olarak, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Demokrasi kavramı, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? I. MünazaraII. PanelIII. Bilgi ŞöleniIV. SöylevV. SohbetYukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir? Kabenin etrafında 7 kez dönmeye ne denir? Aşağıdakilerden hangisi, kanun hükmündeki kararnamelerin Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal davası açamaz? Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu bağa çoban çeşmesi Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Allaha ve peygamberlerine inanan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hi, Im Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. We always share the daily chores at home. I must water the flowers in the garden. I like it because I love being outdoors. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. He hates doing it but he always does it. Doing the grocery shopping is my fathers duty. My mother cooks the meals and does the laundry. Also, she has to wash the dishes and my father helps her with that. I think we all should help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other.Robert always takes the rubbish out but he - - - - . Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde her mevsim yağış görülür? Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır ? ‟Hızlıca yaklaşan bulutlar, bize birazdan yağmurunbaşlayacağını haber veriyordu. cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? (1) Akdeniz Bölgesi, kışın yumuşak bir iklime sahiptir.(2) Buradaki sulak alanlarda Akdeniz foku, su samuru ve mavi yengeç görülür. (3) Bölgedeki en ünlü sulak alan, Mersin yakınlarındaki Göksu Deltası'dır. (4) Burası kuş türleri açısından çok zengin bir yerdir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ve devletin demokratik olduğunu belirten ilk anayasamız aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir? Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Sakarya Meydan Savaşı'nın tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Anadoluda kurulmuş olan Frigyalılar tarım ve hayvancılığa çok fazla önem vermişlerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçları arasında yer almaz? İbadetler, inanç esaslarından sonra dinin ikinci önemli halkasını oluşturur. Bu nedenle inanan insan,ibadet ederek Allaha karşı kulluk görevini yerine getirir. Ona olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığını çeşitli davranışlarıyla ortaya koyar.Bu metne göre ibadetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Evden çıkarken ocağı kapatmış............. çeşmelerden birini açık unutmuş.Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların çalışma saatleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik cihazların zararlarından biri değildir? İnsanlar geçmişten günümüze kadar zamanı ölçmek için doğadaki varlıklardan yararlanmışlardır.Aşağıdakilerden hangisi doğadan yararlanarak zamanı ölçmeye yarayan araçlardan değildir? Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Zaman kelimesinin eş anlamlısı nedir? SEKİZ kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Magna Cartaya (Magna Karta) göre yargı kararı olmadan hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez ve sürgün edilemezdi.Magna Kartada geçen bu hüküm günümüz modern yönetim anlayışının hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? 6325 metre koşan bir kişi kaç kilometre koşmuştur? Kurandaki kıssaları üç ana gruba ayırmak mümkündür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kıssa gruplarından biri olamaz? Osmanlı Devleti, ilk dış borcu aşağıdaki ülkelerin hangisinden almıştır? Kardeşimin gönlü olursa her işi yapar. Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi evimizde adaletli bir iş bölümü olduğunu gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağır sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Kuranın indirilmeye başlandığı geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir