S:1

Işık ile madde etkileşmesinde,
I. Maddeden geçebilme
II. Maddeden yansıma
III. Madde tarafından soğurulma
durumlarından hangileri gerçekleşebilir?

Işık ile madde etkileşmesinde,I. Maddeden geçebilmeII. Maddeden yansımaIII. Madde tarafından soğurulmadurumlarından hangileri gerçekleşebilir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
“... Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. Zira Allah, ona güven duyanları sever.”(Ȃl-i İmran suresi, 159. ayet)Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?  Bir işletmenin iş güvenliği ile ilgili yapacakları, aşağıda verilenlerden hangisi kapsamında planlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi ritmik sayma değildir? He - - - - football two hours ago. 2 litre ayran 1 litre yoğurttan yapılmaktadır. 16 litre yoğurtta kaç litre ayran yapılmaktadır? İskeletimiz kaç bölümden oluşur ?  Ayşe okuldan eve geldiğinde daha içeri girmeden yemek kokularını almıştı. Çok acıktığı için hemen ellerini yıkadı ve yemeğe oturdu. Yemek çok güzel görünüyordu ama biraz tuzsuzdu.Yukarıdaki hikâyede Ayşe sırsıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından olan “Hadesten Taharet” sınıfına dahil değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bir şeyi olduğundan çok göstermek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır? Hangisi komşuluk ilişkilerinde yanlış bir davranıştır? Mustafa Kemal Atatürk’ü bugü müe olanSelanik’teki doğuğ evin adresi, aşğıakilerinhangisinde doğu verilmişir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojen karışımlara örnek olarak verilemez? Barış kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ctrl + X kısayolunun görevi nedir? Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri, yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, değişmesi gerektiği için değiştirmek zorunda olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille, dünden kalan dille, istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi söyleyemediğimiz için değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin elinde değil; durdurabilsek, çoktan durduracaktık. Yazarlarımızın çoğu ta başlangıçtan beri, bu değişmeye sinirleniyor, bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de değişmeye uyuyor, dilini değiştiriyor, bir gün önce istemediği yeni dille yazıyor.Bu parçada dildeki değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Yüce  Allah’ın  insanlık  tarihi  boyunca  çok sayıda  peygamber  gönderilmesinin  sebepleri  arasında  aşağıdakilerden   hangisi  gösterilemez? Bill : - - - -?Kevin : Yes, I would like to make a reservation. Dünya' nın Güneş ile Ay arasına girmesiyle, Ay' ın Dünya' nın gölgesinde kalması durumuna ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ve sağlıklı beslenmeye örnektir? Tabaktaki köfteleri bütün bütün gövdeye indiriyorlardı.Bu cümledeki altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (I) Karanlık, ıslak, soğuk bir gün başlıyordu. (II) Oysa bu karanlığın, bu ıslaklığın, bu soğuğun içinde tarifsiz bir sevinç vardı.(III) Pencerenin perdesini aralayıp sokağa baktı. (IV) Çamurlu sular, günün ilk ışıkları altında, kirli bir ırmak gibi akıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi daima büyük harfle yazılır?  İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?   Atatürk nerede doğdu? Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı ile ilgili özelliklerinden değildir?         Ağzı açık özdeş kaplarda eşit kütlede A ve B sıvıları aynı sıcaklıkta buharlaşmaya bırakılıyor. A maddesi B’den önce tükeniyor.Bu bilgilere göre;I. A’nın buharlaşma hızı yüksektir.II. B’nin buharlaşma ısısı yüksektir.III. Moleküller arası çekim güçleri A B 2 şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerden biri değildir? Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar.III. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? "Harcamak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde “-lik” eki somut bir isim meydana getirmiştir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler vardır? Bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurban aşağıdakilerden hangisidir? Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlar verilen adlar ne denir? “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her ba- şakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir...”(Bakara suresi, 261. ayet)Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Emel öğretmen, sağlıklı beslenme için bir liste verecektir. Buna göre hangisini verirse doğru olmaz? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili mercilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir