S:1

Buz sudan daha yoğun olsaydı, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi?

Buz sudan daha yoğun olsaydı, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşirdi? sorunun cevabı "Dibe batar ve bitki hayvan hayatını olumsuz etkilerdi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? Hz. Muhammed (sav.)in Hz. Haticeden olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Her gün 5 bardak su içen Emine bir haftada kaç bardak su içer? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Sendikaların üye sayılarının tespiti ne zaman yapılır? İslam dini aşağıdakilerden hangisinde yardımlaşmayı tasvip etmez? Aşağıdaki illerden hangisi Türkiyenin başkentidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Bu masalı ben de böyle okuyabilirim. cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Hz. Muhammede vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? Havada %71 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir? Bir satıcı 110 TL'ye aldığı bir mal için 20 TL masraf yapmıştır.Satıcı bu malı %30 kârla satacağına göre, malın satış fiyatı kaç TL'dir? I used to .......... short pants when I was a child. Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır? Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey peygamber! Allahın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun ...Bu dua cümlesi aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir arama motorudur? Arapça, Farsça, Almanca gibi diller yapısına göre hangi dil ailesine dâhildir? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişmez niteliklerini gösteren anayasa maddeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanın diğer canlılar ile ortak özellikleri arasında yer almaz? Ateş küre sıcak ve akışkan bir yapıya sahiptir. Ateş kürede bulunan magma bazen yer yüzüne çıkabilir. Magmanın yer yüzüne çıktığı noktalara ................denir. Yukarıda verilen paragrafta noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında kelebek kelimesinden sonra gelir? Osmanlı Devletinde askeri amaçlı ilk nüfus sayımı kimin döneminde yapıldı? Huneyn Savaşında yenilen düşman ordusunun komutanı Malik b. Avfın kendilerine sığınması sebebiyle Müslümanlar tarafından kuşatılan fakat teslim alınamayan bölge hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yeni kimlik kartının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir? Osmanlı Devletinde şehzadelerin sancağa çıkma usulü aşağıdakilerden hangisi ile sona ermiştir? Hz Muhammede gelen ilk vahiy hangi sureye ait ayetlerdir? Bir işçinin aldığı fazla çalışma saatlerinin ücreti ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:• Hafta içinde normal ücretinin % 50 fazlasını almaktadır.• Tatil günlerinde normal ücretinin % 100 fazlasını almaktadır.Tatil günlerinde 8 saat ve hafta içinde 10 saat fazla çalışarak bu 18 saatlik fazla çalışmanın karşılığı olarak 155 lira alan bu işçinin 1 saatlik normal ücreti kaç liradır? Çocuk Hakları Bildirgesine göre kimler çocuk olarak kabul edilir? ( I ) Durumu benim öğrendiğimden daha da hazinmiş. ( II )Şimdi onu nasıl arıyorum. (III) Her gün Kadıköye inerken, deniz üstünden değil, onun sokağından geçiyorum. (IV) Adını okuyorum sokak tabelasında. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi devrik cümledir? Maddelerin boşlukta kapladığı yere ...................diyoruz. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Emevilerin ve Abbasilerin güçlü bir ordu kurmaya önem vermelerinin asıl nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Kurtuluş Savaşının başlangıcında mitingler ve gösterilerle işgallerin protesto edilmesini istemesinin temel nedeni nedir? ...............kuvvetin aynı zamanda ağırlığın da birimidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir