S:1

‟İşleyen demir ışıldar. atasözüyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır?

‟İşleyen demir ışıldar. atasözüyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır? sorunun cevabı "Akan su yosun tutmaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerin hangisi aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir? kitap – kağıt – kalem – kalemtıraş kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan ikinci kelime hangisi olur? Maaşı 2350 lira olan bir kişi kirasına 750 lira, faturalarına da kirasının yarısı kadar para ödüyor. Bu kişinin maaşından geriye kaç lira kalır? Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?iyle 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre Birleştirilmiş sınıflar dadahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olamaz? Melis 8 yaşındadır. 3 yıl sonra kaç yaşında olur? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? A: Do you like cycling?B: - - - - . Hasta ziyaretine gittiğimizde aşağıdaki ifadelerinden hangisini kullanmamız doğru olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhit inancına örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam yoktur? Bugün yeni kitabıma başladım. cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? 2 deste misket 5 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç misket düşer? (I) Muallim Naci, edebiyatımızdaki aşırı değişme dönemi içinde tutumu iyi anlaşılmamış yeni sanata düşman, eskiye sıkı sıkıya bağlı olarak görülmüştür. (II) Göz için kafiye ilkesini benimsemiş, bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmalarda bulunmuştur. (III) Recaizade Mahmut Ekremin Demdemesine karşı-lık Zemzemeyi kaleme almıştır. (IV) Şiirin yanında eleştiri, anı, tiyatro, tarih alanında eserler vermiştir. (V) Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler yapmıştır.Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Duyu organlarımızla bilgi sahibi olamadığımız melek, cin, şeytan gibi varlıklar hakkında bilgimizin kaynağı nedir? Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden ile hem de mal ile yapılır? 120 dakika kaç saattir? Aşağıdakilerden hangisi yalın bir sözcüktür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır? Osmanlı Devleti, aşağıdaki savaşların hangisinde ilk kez İngiltere ve Fransadan borç para almıştır? Türkiyenin bitki çeşitliliği Avrupa Kıtasından daha fazladır.I. Yer şekilleriII. Yeraltı kaynaklarıIII. İklim çeşitliliğiIV. Kullandığı saat dilimiBu durumun oluşmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur? ‘ Çözmek ‘ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ bağlamak ‘ sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Namazın her rekâtında okuduğumuz sure aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kazalarına kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? Abiyotik faktörlerden olan sıcaklığın, ekosistemde değişmesi canlılarda,I. Göç etmeII. Kış uykusuIII. Aktif hareketdavranışlarının hangilerinin de değişmesine neden olur? Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilere zarar verir? o Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerdir.o Deney yöntemi kullanılarak elde edilir.o Düzenli ve sistemli bilgidir.o Objektiftir.Verilenlerin tümü aşağıdaki bilgi çeşitlerinden hangisinin özelliklerindendir? Aşağıdakilerin hangisinde özel isim vardır? Payı, paydasından küçük, bir bütünden az olan bir çokluğu ifade eden kesirlere ne ad verilir? (I) 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbulda doğan Ahmet Hamdi Tanpınarın çocukluk yılları, kadı olan babası Hüseyin Fikri Efendinin memuriyeti dolayısıyla değişik yerlerde geçmiştir. (II) 1919da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine giren ve burada Yahya Kemalin derslerine devam eden Tanpınar, Türk ve Batı edebiyatlarını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. (III) Tanpınarın tüm şiirleri incelendiğinde sanat anlayışında hocası Yahya Kemalden etkilendiği çok açıktır. (IV) 1929 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, ilk olarak Erzurum Lisesinde olmak üzere çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. (V) Değişik dergilerde neşredilen şiir, deneme ve hikâyeleriyle dikkat çeken Tanpınar, Ahmet Haşimin vefatı üzerine 1933 yılında onun yerine Güzel Sanatlar Akademisi Estetik ve Mitoloji dersleri hocalığına getirilmiştir.Bu parçada numaralı cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. İnsanların doğal çevreyi bilinçsizce kullanmaları bazı çevre sorunlarına neden olmaktadır.Çevre sorunlarını azaltmak için yapılacak çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Allahtan utanmayan kuldan da utanmaz.Bu sözde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir? İnsan, evreni ve tabiatı gözlemlediğinde her şeyin belli bir ahenk içerisinde hareket ettiğini, tüm evrende bir ölçü ve düzen olduğunu görür.Bu cümle aşağıdaki ayetlerden hangisi ile iliş-kilendirilemez? Bir polisakkarit çeşidi olan kitin ile ilgili;I. Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunurII. Mantarların hücre duvarında bulunurIII. Yapsında demir atomu bulunurverilenlerden hangileri doğrudur? Demokratik otorite kaynağını hangisinden alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir