S:1

Eğer hayatta her şey yolunda olsaydı hayal kurmaya gerek duymazdık.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

Eğer hayatta her şey yolunda olsaydı hayal kurmaya gerek duymazdık.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? sorunun cevabı "Yaşamdaki olumsuzluklar insanın hayal kurmasına neden olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Karşıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? ............ plays football after school everyday. 2n kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz geçirirse oluşan hücrelerinin ve kromozomların sayısı ne olur?  Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir sözcüktür? Mikroskoplarda ne tür aynalar kullanılır? Linda   : - - - - ?Kevin : No, I don’t. I prefer making a phone call or sending  a text message. Hangisi inançla ilgili mezheplerden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Aşağıdaki tarihî eserlerden hangisi ülkemizdebulunmaz? Canlıları oluşturan gözle görülmeyecek kadar küçük birimlere ne ad verilir? 4 teneke peynir 96 kilogram gelmektedir. 1 teneke peynir kaç kilogramdır? Aşağıdakilerden hangisi sürücü için doğru bir davranıştır? “Selanik Askeri Rüştiyesi”“İstanbul Harp Akademisi”“Manastır Askeri İdadisi”Yukarıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemal’in en son gittiği okuldur ?  Şairin şiirlerinde yiğitlik ve kahramanlık konuları önemli yer tutar. Sanatçının şiirleri yerleşik yaşama geçmek istemeyen Türkmen aşiretlerinin bir çığlığı, sözlü bir tarihi sayılır. Şair, çağının okuryazar âşıklarının birço- ğunun etkisinde kaldığı divan şiirine boyun eğmemiştir. Koçaklamalarında Köroğlu’nun, duygu şiirlerinde ise Karacaoğlan’ın sesi sezilir.Bu parçada sözü edilen XIX. yüzyıl saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü addır? Tom: How often do you - - - - milk?Amy: Once a day. 3 ay 18 gün köyde kalan İsmail, köyde toplam kaç gün kalmıştır?(1 ay 30 gün alınacak) Bazı sanatçıları sağlamcılıkla suçluyor. Haksız da sayılmaz. Zira denenmişi yapmak, risk almamaktan başka bir şey değil. Bu sanatçılar belki günü kurtarırlar ama edebiyatta kalıcı bir etki bırakamazlar. Ben bu yüzden kimsenin ayak izi olmayan topraklarda yürüyorum. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” (Buhari, Rikak, 26)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde  edebiyatımıza giren türlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının gidişatını etkileyen olaylardan biridir?   Meleklerin varlığı ve özellikleri ile ilgili bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Buna göre saat ayarlandıktan 1 ay sonra 11.45’i göstermesi gerekirken kaçı gösterir? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)  Hangisi Word programında sayfaya resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? (I) Yanan odunların sesini ninni gibi algılamakla geçti çocukluğum. (II) Özellikle geceleri sobanın küçük deliklerinden tavana ateşin dansı yansırdı. (III) Aynı noktaya biraz fazla baktığımda gördüklerimi insan figürüne benzetirdim. (IV) Eğilip kalkan, hoplayıp zıplayan ateş insanlar olurdu tavanda.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı vardır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yuvası yön bulmamıza yardımcı olur? Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap toplumunda haksızlık ve adaletsizliğin giderilmesi için yapılmış bir çalışmadır? Yağlar vücudumuzda ………………….. yetersiz kalınca vücuda enerji sağlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisini yazabiliriz? Truman Doktrini’nin uygulanmasında hangi devletin Avrupa’da ortaya çıkardığı  tehdit etkili olmuştur? Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir?     -Kıyamete kadar insanlığın düşmanıdır.   -Kibirli varlıktır.   -Hz.Adem (as)’ın cennetten yeryüzüne inmesine neden olmuştur.Yukarıda bazı özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez? “Dengeli ve düzenli beslenmek ......... başarımızı etkiler.” cümlesindeki noktalı yere hangisi gelemez? Nüfus Müdürlükleri hangi bakanlığa bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisi günah değildir? % 6’sı 0,3 olan sayı hangi sayının % 25’ine eşittir? Hepside güçlü bir iradeye ve kesin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakup’u da hatırla  ( Sad 45)Bu ayette  peygamberlerin hangi ortak sıfatları açıklanmaktadır? Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir