S:1

Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi hematomla ilgili bir teori öne sürmüş hem de kimyanıntemel yasalarından birini bulmuştur?

Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi hematomla ilgili bir teori öne sürmüş hem de kimyanıntemel yasalarından birini bulmuştur? sorunun cevabı "Dalton" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir problem durumu olamaz? “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Fransız İhtilali’nden etkilenen Rumların Bizans’ı yeniden diriltme ülküsüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? "Çocuğu beşiğe koydu." cümlesinde hangisi iş bildiriyor? A: Do you like spending time outside?B: No, - - - - . I prefer being at home. Eğitim ve öğretim ile ilgili gerekli görülen konuları tetkik etmek ve tavsiye niteliğinde kararlar olmak hangi birimin görevdir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel bir durumu bildirmektedir?          a.  478 x 1000 = 478000            c. 3089 x 100 =308900         b.  506 000 x 10 =506000          d.  6508 x 100 = 65080     Yukarıdaki kısa yoldan çarpma işlemlerinden kaç tanesi doğrudur?  İslam Dinine göre akıl sağlığına önem verilmiştir. Bunun içinde önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biridir? Dogmatizm; insanın, varlığın bilgisine mutlak biçimde ulaşabileceğini, septisizm ise varlığın mutlak bilgisine hiçbir zaman ulaşılamayacağını savunur.Bu parçada bilgi felsefesinin hangi temel sorusuna yanıt aranmaktadır? Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? Karlı dağların başındaSalkım salkım olan bulutSaçın çözüp benim içinYaşın yaşın ağlar mısın(Yunus Emre)Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanılmıştır? Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp, Karadeniz’in kuzeyinden ve Anadolu’dan Avrupa’ya ulaşan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ? Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sınıftan bir miktar paranın kaybolduğunu duyan İhsan bu paranın nasıl bulunabileceğini düşünürken teneffüste bir arkadaşının diğer öğrencilere bir şeyler ısmarladığını görür ve hemen öğretmenine koşarak kaybolan paradan bu arkadaşının sorumlu olabileceğini söyler. Öğretmen de İhsan’a İslam’ın aceleci davranmamayı tavsiye ettiğini ve yanılıyor olabileceğini belirterek bir ayeti hatırlatır.Buna göre öğretmenin hatırlattığı ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Karşıdan karşıya geçişlerde ilk geçiş hakkı kimlere aittir? Atatürk kaç tarihinde Samsun'a çıkmıştır? Azerbaycan    =  Astana Kazakistan     =  Bakü Özbekistan     =  Taşkent Türkmenistan =  Aşkabat Yukarıdaki ülke-başkent eşleştirmelerinden hangileri yer değiştirirse hepsi doğru olur? Selim 1 m 45 cm , Ahmet ise 1 m 18 cm boyundadır. Ahmet Selim' den kaç cm kısadır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”Yukarıda verilen ayette Kur’an’ın temel konularından hangisine değinilmiştir? Tom:................watching a horror film?Jane: No, thanks. I’m afraid of horror movies ! Aldığımız elektronik bir üründe hangi durumda iade, tamir ya da değişim isteyemeyiz ? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) harfi koyunuz. (     ) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.(     ) Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.(     ) Toplumsal düzeni sağlayan ahlak, görgü, örf ve adetler gibi kurallar yazılı kurallardır.(     ) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.(     ) Kuralların olmadığı toplumlar, diğer toplumlara göre daha güvenlidir. “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.” (Kâf suresi, 9-11. ayetler)Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? Bir gruba yönelik duygusallaşmış ve az değişmiş olan inançlara........... denir?Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Türk kadını 1930’da belediye seçimlerine katılma, 1934’te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde TBMM’ye 18 kadın milletvekili girdi.Buna göre;I.  Kadınlar siyasal haklarına kavuşmuştur.II.  Kadınlar siyasal haklarını erkeklerden önce elde etmiştir.III.  Kadınların ülke yönetimine katılımları sağlanmıştır.IV. Millî egemenlik ilkesi güçlenmiştir.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynağı değildir? Belli bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü çalışmayı yapıp önlemi aldıktan sonra sonucu Allah’a havale etme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 3 ay + 2 hafta + 6 gün kaç gün eder? Aşağıdakilerden hangisi madde ismidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu açısından Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından sayılmaz?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? • Liman ve demir yolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerleriyle irtibat hâlindeydi.• Ticari önemi nedeniyle çok sayıda yabancı tüccar tarafından ziyaret ediliyordu.• Avrupa’da basılan gazete, dergi ve kitapların kolayca temin edilebildiği bir yerdi.Selanik’e ait bu özelliklerden yola çıkarak şehirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Destanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir