Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Modern atom modeline göre;
I. Elektronların yeri ve hızı aynı anda bilinemez.
II. Elektronların çekirdek etrafında bulunma ihtimalinin
yüksek olduğu bölgelere elektron bulutu denir.
III. Nötr bir atomda proton sayısı kadar elektron bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Modern atom modeline göre;I. Elektronların yeri ve hızı aynı anda bilinemez.II. Elektronların çekirdek etrafında bulunma ihtimalininyüksek olduğu bölgelere elektron bulutu denir.III. Nötr bir atomda proton sayısı kadar elektron bulunur.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II, ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Aşağıdakilerden hangisi pille çalıştırılamaz? Anadolu’nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir.Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  "Yüz kırk sekiz milyon bin yedi" okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 27 sayısı 60 sayısının yüzde kaçıdır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi Sendika ve konfederasyonların gelirlerinden değildir? Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız ? Kazada yaralanan biri için öncelikli olarak aşağıdaki- lerden hangisi yapılmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi yöntemini tanımlamaktadır? Başı ve sonu olmayan öyküleriyle okuru zaman zaman yorar. Noktalamaları bile olmayan kimi cümleleriyle acemice yazılmış hissi bile verir. Onun öyküleri biçim, teknik ve dil yönünden “olay öykücülüğü”nden ayrılır. “Olay öykücülüğü”nü yaygınlaştırmaya çalışan ............’dan etkilenmekle birlikte kendi öykü çizgisini kuran ................., Cumhuriyet Dönemi Türk öykücülüğünün en önde gelen sanatçıla- rından biridir.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Servet-i Fünun dergisinde eleştiri türünde yazan sanatçılardandır. Eleştiri yazılarını “Kavgalarım” adlı eserinde toplamıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ruhun, bedenin ölümünden sonra başka bir bedenle dünyaya tekrar geldiğine inanıldığı inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?