S:1

Kılcallık;
I. Kağıt havlunun sıvıları emmesi
II. Sporcuların formalarının terden ıslanması
III. İspirto ocağının yanması
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkendir?

Kılcallık; I. Kağıt havlunun sıvıları emmesiII. Sporcuların formalarının terden ıslanmasıIII. İspirto ocağının yanmasıolaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde etkendir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenle- re bağlayan, aynı zamanda psi- kolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Azra, evden işe yarım saatte gidiyor. İşten 3 çeyrek 5 dakikada eve dönüyor. Azra işe kaç dakikada gidip dönüyor? Bir bölme işleminde bölen sayı 6 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir? .... Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal..... Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşında geçen izmihlalin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hücresel yapı ile ilgili,I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir.II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur.III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? Amasya Genelgesinde Vatanın bütünlüğü,milletin istiklali tehlikededir. hükmünün yer almasında,aşağıdakilerden hangisinin bir etkisiyoktur? Hz. İsanın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Göç veren yerlerde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından daha azdır.Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde erkek nüfus oranı daha azdır? M.Ö. V. yüzyılın ortalarından itibaren Antik Yunanda görülen siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler felsefe açısından da yepyeni bir dönemin başlangıcına neden olmuştur. Sofistler ile birlikte felsefenin konusu insan, kültür, tarih ve ahlaktır. Sofistlerin bu konularda başlattıkları tartışmayla felsefe önemli bir yol katetmiştir.Bu parçada Sofistlerin felsefeye yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Bu işe başlıyorum, akşama kadar bitireceğim. cümlesindeki fiillerin zamanı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetini tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir? Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) davar sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde oğlan sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi‟nde alınan kararlardan biri değildir? Deniz kıyısı, doğal yaşam alanına güzel bir örnektir. Bitkiler ve hayvanlar, burada değişen koşullara uyum göstererek yaşar. Günde iki kere, deniz yükseldiği için tuzlu suyun altında kalırlar. Deniz alçaldığında ise açık havaya çıkarlar.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde bazı etkenler farklı iklim tiplerinin oluşmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı iklim tiplerinin oluşma sebeplerinden biri değildir? 1 onluk 5 birlikten oluşan sayının 5 fazlası kaçtır? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde sayı değeri toplamı en büyüktür? Kare şeklideki bir arsanın çevresi 60 metredir. Arsanın alanı kaç alanı m²dir? Ülkemizin .............. haritasına bakarak illerimizin sınırlarını, kapladığı alanları, bulundukları bölgeleri ,ve denizleri görebiliriz.Yukarıdaki noktalı yere ne yazmamız gerekir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde olasılık söz konusudur? Fil olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistandaki sosyal sınıflardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi dille aktarılamaz? Savurun tek bir girişi var; dağın eteğinden başlayan yol, kıvrılarak kasabanın içine çıkıyor. Teksokaktan oluşmuş küçük bir çarşıda banka, postane, bir iki lokanta, bakkal, kasap ve birkaç giyim mağazası bir arada. Bir dükkânın önündeki kutularda renkli, parlak kâğıtlara sarılmış bayram şekerleri var. Yan tarafta, tahta taburelerde; bayram hazırlıklarının telaşını yaşayan, çay içen, sohbet eden insanlar...Bu parça aşağıdaki öğretici metinlerden hangisine örnektir? 8 liranın 360 kuruşu ile meyve alan Ali Beyin kaç lirası kalır? Toplumsal ilişki, birbirinden haberdar olan en az iki kişi arasında belirli bir zaman sürecinde bir amaca yönelik olarak gerçekleşen karşılıklı etkileşim sonucu kurulan bağdır.Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinde toplumsal ilişki yoktur? Maddenin ölçülebilir özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? St. Paul Kilisesi ve Kuyusu hangi ilimizdedir? Yararlı cemiyetler hangi kogrede birleşmiştir? 9,3,0,6 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan dört basamaklı, en küçük çift sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? İspanyolca Teşekkür ederim hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğiyle ilgili değildir? Kerem is - - - - with his new toys. Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir? %45 - %9 - %61 - %38Yukarıda verilen yüzdeliklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayı ile ilgili bir kavramdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir