S:1

MÖ 7250-6750 yılları arasında Çayönü yerleşmesindeyaşayan insanlar, buğday yetiştirip hasat ederek öğütmeyi biliyorlardı.
Bu bilgiye göre Çayönü ile ilgili:
I. Üretim faaliyetlerinin olduğu
II. Ziraate elverişli toprakların bulunduğu
III. Eski bir yerleşim yeri olduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

MÖ 7250-6750 yılları arasında Çayönü yerleşmesindeyaşayan insanlar, buğday yetiştirip hasat ederek öğütmeyi biliyorlardı.Bu bilgiye göre Çayönü ile ilgili:I. Üretim faaliyetlerinin olduğuII. Ziraate elverişli toprakların bulunduğuIII. Eski bir yerleşim yeri olduğuyargılarından hangilerine ulaşılabilir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır…”Yukarıda verilen ayette Kur’an’ın temel konularından hangisine değinilmiştir? RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir çınar altında geçer her gecem,Konuşur dururum orda rüzgârla.Her akşam sularla uyur düşüncemHer gece uyanır yarasalarla.Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Uzun süren uçak yolculuğundan sonra nihayet şehre ulaştık. Dedemi hastaneye götürdük. Biz de lokantaya giderek bir şeyler yedik. Birkaç gün sonra geri döndük.Yukarıdaki paragrafta hangi hizmet alanından söz edilmemiştir?  Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır? Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima gözetildiğimizi, yaptıklarımızın kayıt altına alındığını ve bize yalnız olmadığımızı hissettirir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biri değildir? I. Protokol ziyaretleri ilk 10 gün içinde, büyük şehirlerde ise ilk 20 gün içinde yapılır.II. Protokol ziyaretleri randevulu veya randevusuz yapılabilir.III. Bir kurumda, il ve ilçede göreve başlayan eşitler arasında protokol ziyareti, yerine getirilmesi gereken resmî nezaket görevidir.IV. Protokol ziyaretinden önce kart iliştirilmiş çiçek veya çikolata gönderilmez fakat ziyarete elden çiçek götürülebilir.Protokol ziyareti ile ilgili yukarıda verilen genel ilke ve usullerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi Özel isimdir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Yemin Belgesi” Asli Devlet Memurluğuna atanlara kaç ay sonra düzenlenir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Mustafa Kemal 7– 8 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür? Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları, Karahanlılarla Gazneliler arasında Ceyhun Nehri sınır kabul edilerek paylaşılmıştır?  Mustafa Kemal Atatürk’ün,Kurtuluş Savaşı sürecini başlatmak,Türk Halkı’nı bilinçlendirmek için çalışmalar yaptığı yerler, aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1.yerleşmesinde2. en büyük3.uygarlığın4.üstündedir5.görev6.kadınlarınYukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?   Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin topluma karşı sorumluluklarından biri değildir? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Kaynak gözlüğüII. MercekIII. DürbünYukarıdaki araçlardan hangilerinde yarı saydammadde kullanılmıştır? Where is Turkey? Yeni kimlik belgelerimiz kaç yıl geçerlidir? Boş kabın kütlesine.................. denir ? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? 100 - 12,123 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirildikten sonra kendisine  kaç sayfalık bir Suhuf gönderilmiştir? Bitkilerde çiçeğin asıl görevi nedir? Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? Meriç : My dog can play the piano!Merve: ...............  Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?  Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" doğru yazılmamıştır? Sihizmin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “ D ”, yanlış olanların başına “ Y ” harfini koyunuz. (.....)   Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır.(.....)   Birlikte yaşayan insanların birbirlerine karşı sorumlulukları yoktur(.....)   Demokratik bir toplumun üyeleri şiddetten uzak, barış içinde yaşamalıdır.(.....)   Birlikte yaşarken farklı fikirlere saygı duymalıyız.(.....)   Toplumsal yaşamda düzenin sağlanması için kurallar gereklidir. Waiter : What would you like to drink?Customer : -. Evrensel kültür; bilim, teknik, güzel sanatlar, felsefe gibi kültür ögelerini içeren, bir topluma özgü olmayan, her toplumda görülen özelliklere denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi evrensel kültür ögesi değildir? Bilgileri kalıcı olarak saklayabileceğimiz iç donanım aygıtı hangisidir?  Peygamberimiz Taif’de işkence gördükten sonra dinlenmek için Utbe ve Şeybe adlı kardeşlerin bahçesinin duvarına yaslanarak dinlendi ve başından geçenleri onlara anlattı. Efendimize üzülen Utbe ve Şeybe kardeşler efendimize köleleri ile bir tabak üzüm gönderdi. Efendimiz ile aralarında geçen sohbetten sonra Müslüman olanan kölenin ismi nedir? Ağırlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bazı balıklar sığ, bazı balıklar da derin sularda yaşar.Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için, I.  İyonik bağlı yapıdadır.II.  Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III.  Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir