S:1

Kısa kenarı 24,1 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafı 3 sıra tel ile çevrilmiştir. Telin metresi 4 lira ve ödenen para 1480,80 lira olduğuna göre bahçenin uzun kenarı kaç metredir?

Kısa kenarı 24,1 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafı 3 sıra tel ile çevrilmiştir. Telin metresi 4 lira ve ödenen para 1480,80 lira olduğuna göre bahçenin uzun kenarı kaç metredir? sorunun cevabı "37, 6" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Dünyadan bakıldığında bir arada görülen yıldız kümelerine................denir Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? 7000 : 70 = ........ bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 450 dekar kaç kilometrekaredir? Ahlat Selçuklu Mezarlığı hangi ilimizdedir? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler .................. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını işleyen şiirlere .......... denir.Yukarıdaki boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır? Biriniz bir kötülük ile karşılaştığında onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle reddetsin. hadisi kötü alışkanlıkları önlemede öğüt olarak verilebilir.Bu metin ile aşağıdaki mesajlardan hangisine ulaşılabilir? Bir basamaklı en büyük sayıdan bir basamaklı en küçük sayıyı çıkarırsak kaç kalır? Aşağıdakilerden hangisi hak ihlali yaşadığımızda yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir? -cık, -cik eki, aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır? Pazardan yarım kg çilek, 3 kg elma aldım. Aldığım meyvelerin toplam ağırlığı ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya ‘nın gözlemlenen katmanlarından birisi değildir ? Kurân-ı Kerîm, Allâh tarafından hangi peygambere gönderilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kurallı (düz) bir tümcedir? Bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı kabul edilir. İnsanoğlu çağlar boyunca yağmurun yağması ve mevsimlerin oluşması gibi doğa olaylarınımitolojik hikayelerle açıklamıştır. Thales ve eski Yunan düşünürler, doğa üstü güçlere dayalı bu mitolojik açıklamaları reddetmiş ve yerine, doğal olaylara dayalı duyusal verileri esas alan açıklamalar yapmışlardır.Buna göre, bilimsel faaliyetlerin eski Yunan uygarlığında başladığı iddiası aşağıdaki seçeneklerden hangisine dayandırılabilir? Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? "Ödü patlamak sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? "Ormanda yabani hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıvıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir