S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusudur? sorunun cevabı "Arkadaşımın yeni aldığı kalem çok güzeldi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? “zayıf” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır? “Ağza ve burna su çekerek temizlemek ve vücudun tamamını hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığı ile ilgilidir ? Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir? A: - - - -B: By bus.  Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? (-3) . (-4) . (-5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? "Bazıları okul şölenine gelmedi." Cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Max Weber’e göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi en büyüktür?(3puan)  Aşağıda verilen kısa yoldan bölme işlemlerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel besindir? You’re ill. There are doctors and nurses everywhere, so you’re in a - - - - . “De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan bu surenin adı nedir? Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşmasıhâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir? Bir bakkal 87 kg şekeri 3’er kilogramlık poşetlere koyduktan sonra poşetlerin 14 tanesini 21 liradan geriye kalanını da 25 liradan sattığına göre bakkalın eline kaç lira geçmiştir?  Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanan Mısırlılar ölülerini mumyalamış ve mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyıp, tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir.Buna göre Mısır’da uygarlığın gelişiminde;I- Dini inançlar,II- Ekonomik yaşam,III-Siyasi durumunsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?  Stratejik planlama sürecinde kuruluşun geleceğini sembolize eden, uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımı olan ve farklı birimler arasında birleştirici bir unsur olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? I. Sözlerim acı diye, kızım, gücenme banaBak cılız sürüsünü dolaştıran çobanaBir bakıma yaylada davarı otlatıyor,Bir tutam ot buldu mu kendisi can atıyor,Elindeki kavala benzetmiş onu açlık,Su diye gölgesini içer bulsa ağaçlık.Sayamıyor sürünün nasıl eksildiğiniKaç koyunla çıkarak kaç dönebildiğiniII. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,Saçında yepyeni teller ağarmış.Aşağıdakilerden hangisi, numaralanmış şiirlerin ortak özelliğidir? “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ....................etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51. ayet)Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Marmara Bölgesi’nde bir bitkisel yağ fabrikası kurmak isteyen Mert Can Bey ham madde olarak aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? Çobanın 6 koyunu vardı. Komşusu 8 koyun daha getirdi. Kaç koyunu oldu? İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir? Kur’an-ı Kerimin ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangileridir? Çevresi  1 m  40 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı  60 cm olduğuna göre kısa kenarı kaç cm’dir ?  Aşağındakilerden hangisi insanların benzersiz özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi merkezde yer alan kuruluşlardan biridir?   İçerisinde 32 tane çikolata olan poşetlerden 6 poşet alan Aylin, çikolatanın tanesi için 50 kuruş ödediğine göre satıcıya kaç lira vermiştir? (  ) Başkaları tarafından sevilmek için onların yaptıkları kötülükleri görmezden gelmeliyiz.(  ) Şaka olarak birisiyle alay etmek kötü davranış sayılmaz.(  ) İslam dini başkalarının kusurlarını araştırmayı hoş görmez.(  ) İlk indirilen ayetler Müddesir Suresi'nin ilk 5 ayetleridir.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru harf sıralaması nasıl olur? I - - - - a luxurious house in Ankara in the future. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? Kar yağarken çevremizde duyduğumuz ses miktarı azalır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ormanlarımızın yanması ve tahrip edilmesi sonucu hangi doğal afet daha fazla oluşur? Orta Asya Türk Kültürü incelendiğinde bu kültürün oluşumunda göçebe yaşam tarzının etkili olduğu görülmektedir.Türk kültüründeI. KervansarayII. ÇadırIII. HamamIV. Atverilen unsurlardan hangilerinin bulunması göçebe yaşam tarzını benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen …………………………. tür içinde çeşitliliği artırır.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Aşağıdaki kiliselerden hangisinin yapımında  “Yunan  Haçı Planı” uygulanmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir