S:1

1. Yıllar önce bu şehre ilk gittiğim gün dar sokaklarda gezinirken aniden hava kapanmıştı ve sokakta yapayalnız kalmıştık.
2. Sıçrayarak arkaya baktığımız anda azgın bir boğanın kıvrık boynuzlarıyla karşılaştık, ölüm mavisine çalan boynuzları hedef arıyordu.
3. Jaisalmer adlı şehir, kum taşından evleriyle, çöl fırtınalarıyla ve mavi boynuzlu boğalarıyla bilinir.
4. Tam o sırada arkamızdan gelen keskin çığlıklarla irkilmiştik.
5. Kaçmamıza fırsat kalmadan, bir örtüyü savurarak koşturan adam imdadımıza yetişti ve boğayı güçlükle sakinleştirdi.
Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

1. Yıllar önce bu şehre ilk gittiğim gün dar sokaklarda gezinirken aniden hava kapanmıştı ve sokakta yapayalnız kalmıştık.2. Sıçrayarak arkaya baktığımız anda azgın bir boğanın kıvrık boynuzlarıyla karşılaştık, ölüm mavisine çalan boynuzları hedef arıyordu.3. Jaisalmer adlı şehir, kum taşından evleriyle, çöl fırtınalarıyla ve mavi boynuzlu boğalarıyla bilinir.4. Tam o sırada arkamızdan gelen keskin çığlıklarla irkilmiştik.5. Kaçmamıza fırsat kalmadan, bir örtüyü savurarak koşturan adam imdadımıza yetişti ve boğayı güçlükle sakinleştirdi.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? sorunun cevabı "3 - 1 - 4 - 2 - 5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin dünyaya aşırı bağlılık göstermeyi daha çok engellediği söylenebilir? Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir? Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, gibi ülkelerde atasözü, yemek, bayram kılık-kıyafet vb. açıdan ortak özellikler vardır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yön tayini ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde tavsiye edilen tutum ve davranışlardan biri değildir? Sıla-i rahimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi "düşünce eserleri"nden biri değildir? 3, 9, 0, 4, 1, 7 verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ? O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar... (Hac suresi, 41. ayet) Bu ayette yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) sütannesinin yanında kaç sene kalmıştır? (Onlara) De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sürekli kuzeyi gösteren yıldız hangisidir? 19 un 4 eksiği kaçtır? Dinin direği olarak ifade edilen ibadet hangisidir? "Parlak" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Doğru bilginin ölçütlerine empirizm felsefi yaklaşımının verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Tina: ............... does a doctor work?Lin: At a hospital. Satır sonuna sığmayan sözcüklerin heceleri bölündüğünde hangi noktalama işareti kullanılır? Maddelerin ısı alarak hacimlerinin artması olayına ne ad verilir? Devlet, vatandaşlarının dini öğrenme taleplerini karşılamak için çeşitli imkânlar sağlamakla görevlidir.Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konuda doğrudan sağladığı imkânlardan biri değildir? Bilimsel araştırma yaparken dipnot yazmanın amacı nedir? Doğu edebiyatını çok iyi öğrenmiştir. Hem klasik tarzda hem de yeni anlayışla şiirler yazmakla birlikte eskiye daha çok bağlı kalmıştır. Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamite karşı edebî düşüncelerini savunmuştur. Sanatçının Ateşpare, Şerare, Füruzan, Demdeme adlı şiir kitapları vardır.Bu parçada tanıtılan Tanzimat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme vardır? İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Bunlar Allahtan başka bir ilah bulunmadığını ve Hz. Muhammedin Allahın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. (Hadisi-şerif)İslamın şartları olarak bilinen bu hadisi-şerifte aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bir depodaki 390 litre su 5 litrelik şişelere konulmuştur. Kaç tane şişe kullanılmıştır? Melekler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Alinin dedesinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birincisinden 4875, ikincisinden 3276 tane ceviz topladılar. Cevizlerin 3456 tanesini eve ayırıp diğerlerini sattılar. Dedesi kaç ceviz satmıştır? Son yüzyılda insan faaliyetlerinden kaynaklanan;I. fosil yakıtların çok fazla kullanılması,II. atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit gibi gazların artması,III.yeşil alanların azalmasıolaylarından hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunu ile kazanılan haklardan birisi değildir? Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistanda aşağıdaki inançlardan hangisi yoktur? Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? Aşağıdakilerden hangisini siyasi haritalardan öğrenemeyiz? Rusya büyük bir devlet olmak amacıyla,Slav ırkından olanları bir birlik altında toplamak demek olan Panislavizm hareketini başlattı. Aşağıda verilenlerden hangisi Panislavizm hareketinin amaçlarından biri değildir? Genel terimi 10n + 4 olan bir sayı örüntüsü için; Sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı kaçtır? Eski Yunan, Mısır, Roma ve İslam öncesi Arap Yarımadasında yaygındı. Bu inancı benimseyenler Allahın güçlü ve yaratıcı olmasını kabul etmekle birlikte, başka güçlerden de yardım beklemişlerdir.Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uygun ders çalışma ortamı sağlayabilmek için yapılması gerekenlerden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir