S:1

Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesi
Bu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır?

Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var bir kimsesiBu dizede hangi iki sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır? sorunun cevabı "var - yok" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Cemil Meriç , Sanat aşka benzer;ikisi de kandırmaz,susatır.demişti. Öyle diyorsa öyledir; fakat büyük bir farkı gözden kaçırmamalı: Aşk bencildir, kıskançtır; sanat herkese açıktı. Aşk, özeldir, paylaşılmak istenmez sevgili. Sanat, o ise paylaşılmak istenir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızı zorlaştırdığı durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinde canlı sayısı diğerlerinden daha az bulunur? Bir çiftçi ürettiği 9500 kg patatesi 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 14 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında kaç lira gelir elde eder? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, bilgisayarla yazılan resmî yazışmalarda Arial dışında aşağıdakilerden hangi yazı tipi ve kaç karakter boyutunun kullanılması esastır? 8 dönümlük bir arsa baba tarafından 5 çocuğuna eşit olarak paylaştırılıyor.Buna göre, her birine kaç m² arsa düşer? Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir? Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Can he playguitar? Cümlesinin cevabı nedir? Aşağıdakilerden hangisi simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır? Hangi noktalama işareti cümlenin sonunda bulunmaz? Hangi duyu organı duymamızı sağlar? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isim değildir? Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir? Peygamberimizin bildirdiğine göre insanların en cimrisi kimdir? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber aşağıdaki ibadetlerden hangisi için gusül abdesti almış ve bunu müminlere de tavsiye etmiştir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valilerin görev ve yetkilerinden değildir? Toprak kirliliğine,I. Ağır metallerII. İnsektisitlerIII. Septik tanklarverilenlerden hangileri neden olabilir? Bir hücrenin mayoz bölünmesi sırasında gözlenen;I. Tetrat oluşmasıII. Sinapsis görülmesiIII. Cross-overın meydana gelmesiIV. Homolog kromozomların ayrılmasıolayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 16 şubenin bulunduğu okulumuzda 9 şubede 36 şar, diğer şubelerde 40ar öğrenci bulunmaktadır. Okulumuzun öğrenci mevcudu kaç kişidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda adı geçen kutsal kitaplardan değildir? Sıvıların basıncı,I. Sıvının derinliğiII. Sıvının özkütlesiIII. Yerçekim ivmesiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? I. Dil ile düşünce arasında sıkı bir bağ vardır.II. Dil olmadan düşünce, düşünce olmadan dil varlığından söz edilemez.III. Düşünür Leibnizin de dediği gibi Dil zihnin aynası-dır.IV. Dil deyince konuşulan ve yazılan bütün kelime vecümleleri anlamak lazımdır.V. Dil; kişisel kullanımı ile bireyin, toplumsal yönü ile de ulusun aynasıdır, diyebiliriz.Numaralanmış cümlelerden hangisi dil ile ilgili farklı bir bakış açısını yansıtmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını kaç gün içinde verir? Aşağıdaki yollardan hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Your balcony is bigger - - - - ours. Bir cismin uzayda kapladığı alana ne ad verilir? It was the last day of the year. Canan was walking along Yıldız Street when she saw a lottery ticket seller. He wanted to sell her a ticket. She bought one. When Canan arrived at home, her mother was cooking the New Year dinner and her father was helping her. Then, the doorbell rang and her grandparents arrived. Ten minutes later, her uncle and her aunt appeared with her cousins Irmak and Esen. After dinner, the parents were having coffee when the children left the table to watch the lottery results on TV. Unfortunately, Canan didnt win anything. What were the parents doing when the children left the table? Bir cisim, aşağıdaki yüzeylerin hangisinde diğerlerine göre daha kolay hareket eder? A: - - - - ?B: It is rainy and windy. You should take your umbrella. Geçmişte aylarca süren yolculukları, günümüzde birkaç saate indiren teknolojik ürün hangisidir ? Rönesans Döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen Son Akşam Yemeği adlı eserin ressamı, aşağıdakilerden hangisidir? Google: Ben her şeyi bilirim.Facebook: Ben herkesi tanırım.İnternet: Ben olmasam ikiniz de işe yaramazsınız!Elektrik: Tartışmayı fazla uzatmayın yoksa hepinizin işini bitiririm! Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Kayaçların parçalanması ile kırıntılı malzemelerin oluşturduğu kayaçlara fiziksel tortul kayaçlar denir. Bu kayaçlar daha çok jeosenklinal alanlarda oluşur.Buna göre fiziksel tortul kayaçlar aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha kolay oluşur? 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu ile her vatandaşın adından başka bir soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacak ve ahlaka aykırı olmayacak; rütbe, makam, ırk, millet belirten tanımlar içermeyecekti.Bu bilgiye göre soyadı belirlenirken Atatürkün;I. MilliyetçilikII. LaiklikIII. HalkçılıkIV. Devletçilikilkelerinden hangilerine göre hareket edildiği söylenebilir? İlk siyasetname hangisidir? Frig kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem vererek bunları koruyan kanunlar çıkarmış, saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası vermiştir.Buna göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İki şeyin değerini elden gitmeden bilmek zordur: Biri sağlık, öteki de gençlik. 1 2 3 4Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir