Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Benim için her bir sözün kıymetlidir inciden
Gözyaşların akıtma gel, odur gönlüm inciden
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamdakullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Benim için her bir sözün kıymetlidir incidenGözyaşların akıtma gel, odur gönlüm incidenBu dizelerdeki altı çizili sözcüğün farklı anlamdakullanılması aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? sorunun cevabı "Eş seslilik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D , yanlış olanlarına da Y harfi koyunuz(….   )  Bisiklete üç kişi binebiliriz.(….   )  Bisiklet kullanırken kask takmaya gerek yoktur.(….   )  Duran aracın önünden ve arkasından karşıya geçmeliyiz.(….   )  Çevremizde gördüğümüz trafik işaret ve  levhalarını korumalıyız.(….   )  Emniyet kemeri hayat kurtarır. “ Değeri az olan şeyler,değerli şeylerin yanına konulursa,onların da değerini düşük gösterir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?   Kur’an ayetlerinin kapsamlı açıklamalarına ..………………denir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir kısa kenarının uzunluğu 18 metre olan ve bir uzun kenarının uzunluğu, bir kısa kenarının uzunluğundan 12 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir.  Elimizde 500 metre dikenli tel olduğuna göre kaç metre dikenli tel artar? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta (:) konmalıdır? 4 .4 + 4 : 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? • Sanatçılar, Arap ve İran edebiyat geleneklerindenesinlenmişlerdir.• İslamiyet’in etkisinde oluşan bir edebiyattır.• İlk örnekleri 13. yüzyılda görülen bu edebiyat, varlı-ğını 19. yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüştür.Özellikleri verilen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir? 4 saat 45 dakika, kaç dakika eder? Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Levent .................... at home yesterday.A) wereB) hasC) wasD) is Hz. Muhammed  hangi şehirde  doğdu ? “ Dost başa düşman ayağa bakar.”Atasözünde altı çizili kelimeler adın hangi durumundadır?