S:1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi temel (ilk) anlamıyla kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi temel (ilk) anlamıyla kullanılmıştır? sorunun cevabı "Böyle çalışkan insanlar sayesinde amacımıza ulaştık." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından değildir? Öğrenciler hayvanat bahçesini gezerken develer Ahmetin dikkatini çeker. Bu konuda Ahmet ile öğretmeni arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir.Ahmet : Develerin sırtları neden şişkin?Öğretmen : O kısma hörgüç denir ve içerisinde yağ depolanır. Bu şekilde çöl ortamında susuzluğa uzun süre dayanabilirler.Ahmet : Neden uzun kirpikleri var?Öğretmen : Çöl ortamındaki fırtınalardan daha az etkilenmek için.Ahmet : Ayakları neden çok geniş ve büyük?Öğretmen : Kum üzerinde batmadan daha rahat yürüyebilmeleri için.Bu konuşma aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül ( , ) yanlış yerde kullanılmıştır? *Anlamı; Ben kabul ederim ki Allahtan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed(s.a.v.) Allahın kulu ve resulüdür.demektir.*Müslümanlığın ilk şartıdır.*Bu sözleri gönülden söyleyen kişi Müslüman olur.Yukarıda İslamın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşından sonra Türkiyede çok partili hayata geçiş nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük vardır? Adam : Do you have any plans for Friday night?Brain : Well, yes. My grandfather is in hospital. Ill be there.Adam : - - - - . I hope he will get well soon. Senin bu hâlin ne olacak( ) Çalışmazsan nasıl yaşayacaksın( ) Bence bu şekilde hayatta çok zorlanırsın( )Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Halk masalları, halk arasında anlatılmaya başlanmış, zamanla gelişmiş ve sonradan birtakım meraklı araştırmacılar tarafından yazıya geçirilmiş masallardır. Bu tür masallarda insan ilişkilerine değinildiği, çok değişik insan tiplerinin canlandırıldığı ve insanların başlarından geçen serüvenlerin anlatıldığı görülür. Bu masalların bir başka özelliği de evrensel nitelik taşıyan sorunları ele almalarıdır. Halk masallarında; çocukların karşılaştığı güçlükler, üvey anne kıskançlıkları, aile üyelerinin birbirlerine karşı özverileri, kardeşler içinde en küçük olanın başarısı, anne-baba-kardeş sevgisi gibi konulardan söz edilir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadasında toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir? 36 cevizin 1/4'ünün 17 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini abdest alırken ilk olarak yaparız? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre genellikle daha sıcak olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Atatürk ne zaman ölmüştür? ‘Sana birkaç sorum var cümlesindeki altı çizili sıfatın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 1.Kitabı okumaya pek istekli değildi. 2.Vazgeçip oyun oynadı. 3.Biraz okudu ama anlamıyordu. 4.Yine de kitabı eline alıp en son kaldığı yeri açtı. Yukarıdaki cümleleri olayların oluş sırasına koyarsak sıralama nasıl olur? Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Kurtuluş Savaşı hangi olay ile başlamıştır? Beck : You look terrible, Mario.Mario : I dont feel well. I am sick.Beck : Whats the matter with you?Mario :I have a terrible backache.Beck : - - - - . Aşağıdakilerden hangisi balıkların özelliklerindendir? Şiirlerini önce Sisler ve Hisler ile Kırlar ve Denizler adları altında iki cilt hâlinde toplamışken daha sonra Rûh-ı Bîkayd adı altında yayımlar.Bu cümlede bahsedilen Fecriati sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı yanlıştır? 1. aldı2. kendisine3. spor4. araba5. yeniNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğun- da sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? "Bahçedeki kayısı ağacından yeşil çağlaları koparmıştım." cümlesinde hangi sözcük çağlaların özelliğini bildirir? I. ödevlerini yapmak II. su faturasını ödemekIII. Okula devam etmek IV. evin market alışverişini yapmakYukarıdakilerden hangileri çocukların görev ve sorumlulukları arasında değildir? Hazırlanan bir dosyayı farklı bir yere ve farklı bir isimde kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? Bir kişi parasının bir kısmını yıllık % 40tan, kalan kısmını yıllık % 50den bir yıllığına bankaya yatırıyor.Yıl sonunda aldığı faiz, parasının yarısından 200 lira eksik olduğuna göre % 40tan faize yatırdığı para kaç liradır? Sınıfta düşüncelerini paylaşmasakta herkes istediğini söylemekte serbesttir Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? ‘hikaye-öykü kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 40 metre ve bir uzun kenarı bir kısa kenarının uzunluğunun 3 katından 10 metre daha azdır. Bu tarlanın çevresi kaç metredir? İletişimde dört temel öge bulunur. Bu ögeler şunlardır: Kaynak, - - - -, - - - -, - - - -.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Ham maddeyi alıp çeşitli yollarla işleyerek yeni ürünler üreten yerlere ..................... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok varlığı belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir