Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kültür ve Turizm Bakanlığınca edebiyat eserlerinin üretilmesinde veya bunların yayımlatılmasında sağlanacak desteklere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Destek sağlanan yazar gerekli görmesi halinde eserin içeriğinde değişiklik yapabilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

90’dan başlayarak geriye onarlı sayarsak 6. sayı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi bir duyarlılık örneğidir? İslam’ın ilk öğretmeni kimdir? Sınav sonuçlarını görünce gözleri parıldadı." cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadığımız bölge dikkate alındığında hangi afetin görülme ihtimali daha düşüktür? Osmanlı-Memlük savaşları hangi tarihte olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarınınözelliklerinden biri değildir? Osmanlı ülkesindeki Robert Koleji, aşağıdaki hangi devlet tarafından açılmış bir eğitim kurumudur? Bilmeceler çocuklar açısından önemlidir. En başta dil becerilerini geliştirir. Ses tekrarları ve tekerleme şeklinde olması çocuğun söyleyiş becerisi kazanmasını sağlar. Zekâsını pratik biçimde kullanmasına ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Bu beceri çocuklar için ilginç ve eğlenceli oldu- ğundan günün her saatinde eğitici bir unsur olarak kullanılabilir.Bu metinde bilmecelerle ilgili aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? Tanzimat Dönemi’nde karşılaşılan yeni kültür ve yaşam biçimi, var olan Doğu kültür dairesindeki yaşam biçimi ve geleneklerle gelişmiş, hayatın her alanında ikilik ve karşıtlık yaratmıştır. Bu durum da eserlere “alaturka” ve “alafranga” olarak yansımış, dönemin eserlerinin büyük bir kısmında bunların karşılaştırılması ele alınmıştır.Bu parçadan Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Öğretmen, pikniğe giden 48 öğrenciye yarımşar litre meyve suyu verdi. Öğretmen kaç litre meyve suyu almıştır?