S:1

Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz?

Aşağıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaz? sorunun cevabı "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? 5. Sınıfa giden Azra’nın en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir? Mekkeden Medineye hicret edenlere ne denir? Trafik levhalarının yapımında kullanılan maden...................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Terbiye, insanı içinde bulunduğu seviyeden daha üstün bir seviyeye çıkarma çabasıdır. Terbiye kavramında daima olumlu bir anlam vardır. Eğitim yeni bir kavramdır ve terbiye kavramının yerini almış gibi görünmektedir. Fakat eğitim henüz terbiyenin bütün anlamlarını karşılayacak derecede zengin bir yük ile yüklenmiş değildir. Bununla birlikte eğitim, terbiye kavramının artık ifade etmediği anlamlara da sahip çıkmıştır. Böylece her iki kavram, değişik amaçlarla birbirini tamamlayıcı bir biçimde kullanılmaktadır.Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? This is the most delicious ice-cream I have - - - - tasted. Merkez Teşkilatı ve Bakanlık Bağlı Kuruluşlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı? İşin elbette ki etik ve ahlaki boyutları da var. Ama asıl sorun kesinlikle eğitimde. Çünkü eğitimle kazandırmak istediğimiz davranışları, o mimarlara, ühendislere, doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere ve diğer vatandaşlarımıza verebilmiş olsaydık, sel suları dört çocuğu alıp yutar mıydı? Üretim sistemlerinin kalitesi ürettikleri ürünle ölçülür. Eğitim sisteminin ürünleri ise öğrenciler ve meslek adamları. Yani vatandaşlarımızın tümü.Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? • Devlet kurumlarının görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir.•  Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz.•  Herkes kanun önünde eşittir.Verilen maddeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır? Teknolojik gelişmeler sonucunda, mikroskopların çalışma prensiplerinde ve merceklerinin büyütme oranlarında bir çok değşiklikler meydana gelmiştir.Bu değişimler dikkate alındığında, verilen yorumlardan hangisi yapılamaz?  Salı günü 5256  lira, çarşamba günü ise 4288  liralık satış yapan bir mağaza bu iki günde toplamda kaç liralık  satış yapmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan bir sayıdır? Kayaçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Papatyanın hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? Hangi deyim “Sessiz, kımıltısız bir durumda kalmak”  anlamına gelir? Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu çeşidine ne ad verilir?  Vücudumuzda bulunan kaslar hangi yapıdadır? “Bu sabah dışarıda oynayamayız.Çünkü ………..….. “ cümlesini hangi ifadeyle tamamlamak uygun olur?  Allah’ın insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu kurallar bütününe ne denir?   8 işçinin 12 saatte yaptığı boya işini 6 işçi kaç saatte yapar? Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir? İslamiyet’in     kutsal  kitabı   Kur’an-ı Kerim  ile   ilgili  olarak   aşağıdakilerden   hangisi  söylenemez? Hz. Peygamber döneminde yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş, sohbetine katılmış ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Grönland, Kanada’nın Kuzeyi ve Sibirya vb. alanlarda ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapılmadığı alanlardandır.Bu durum bu yerlerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? ‘Üç yüz dört milyon dokuz yüz beş bin iki’ doğal sayısının on milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Başlangıç noktası 1 Ocak olarak kabul edilen takvim aşağıdakilerden hangisidir? İki düzinenin 8 fazlasının yarısı kaçtır? “İhtiyarlamışız. İstasyonlar artık gençlikteki gibi alıp başını gitme arzuları vermiyor. Evimiz,gözümüzde tütmeye başladı.” diyen biri en çok hangi duygunun etkisindedir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Kütle dinamometre ile ölçülür.(....) Cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır.(....) Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.(....) Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır.(....) Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi  bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? XIV. yüzyılın ikinci yarısıyla XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir tasavvuf şairidir. Ankara’da kurduğu tarikatında birçok talebe yetiştirir. Yunus Emre etkisinde sade bir dil ve lirik bir anlatımla dile getirdiği şiirlerinden yalnızca birkaç tanesi bilinmektedir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Kevin : What type of cities do you like most, historical or modern?Kate    : Historical cities are my favourite because - - - -.     (  ) Hz. İbrahim'in babası Azer'dir.    (  ) Hz. İbrahim döneminde en büyük put, diğer putların hepsini kırmıştır.    (  ) Hz. İbrahim'i Nemrut, ateşe attırmıştır.    (  ) Ateşe düşen Hz. İbrahim'i oradan gizlice annesi kaçırmıştır.Yukarıdaki cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazarsak doğru sıralama hangisi gibi olur?A) (D)              B) (Y)        (Y)                  (D)      (D)                  (Y)      (Y)                  (D)  C)  (D)              D) (Y)     (D)               (Y)     (Y)               (D)    (Y)                (D) Aşağıdakilerden hangisi yazılım değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir