S:1

Aşağıdakilerden hangisi, kişiler tarafından idareye yapılan başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması sırasında idarece uyulması gereken kurallar arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi, kişiler tarafından idareye yapılan başvuruların kabulü ve sonuçlandırılması sırasında idarece uyulması gereken kurallar arasında değildir? sorunun cevabı "Başvurularda, talep edilmeksizin, başvuru sahibine alındı belgesi verilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hz Peygamberin amcası ve yengesi ile yaşadığı üzücü olaylar hangi surede geçer? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünün özelliklerinden biri değildir? Türkiye Selçuklularını denizciliğe yönelten en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye hicretinin başlangıç kabul edildiği takvim aşağıdakilerden hangisidir? Bireyin, tezcanlılık gibi doğuştan getirdiği mizaç özellikleri ile sonradan kazandığı karakter yapı özelliklerinin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir bütünlüktür.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından biri değildir? I. BüyükelçilerII.Bakanlar Kurulu üyeleriIII.ValilerIV.Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleriV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri1982 Anayasasına göre, yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasında yer alır? Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi Tübitak tarafından geliştirilen yerli ve milli İşletim sistemimizdir? Bir kolide bulunan 20 yumurtanın 8 tanesi kırılmıştır.Buna göre yumurtaların % kaçı kırılmıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli hacmi yoktur? Hasan aylığı olan 900 TL ile önce 200 TL olan ev kirasını ödemiştir.100TL faturalar için, 200 TL mutfak masrafı için ayırmıştır.50 TL diğer masraflara harcadıktan sonra kalan Parayla tanesi 70 TL olan altın almaya karar vermiştir. Kaç tane altın alabilir? Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz? Beşer beşer 5 kere saydığımızda hangi sayıya ulaşırız? 1899 yılında İstanbulda dünyaya gelen yazar, Servetifünun Dönemi yazarlarından İsmail Safanın oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu süreçte ‘Server Bedi mahlasını kullanmıştır. Yazar Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, bireyin iç dünyasını ele alan roman türünün başarılı örneklerini vermiştir.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin incelediği konulardan biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? Önlük giyeceğim. Çünkü...................... ifadesinde noktalı yere hangisinin gelmesi uygun değildir? 13 969 > 13 650 > B > 13 422 > 10 127 sıralamasının doğru olabilmesi için "B" yerine hangi sayı yazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Fecriatinin Kuruluş BildirisininTürk edebiyatındaki önemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır? Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? • Ses dalgaları ile çalışır.• Vücudun belirli bölgelerinin bir tür haritasını çıkarır.• Radyasyon içermediği için insan sağlığına zara- rı yoktur.Yukarıda özellikleri verilen hastalıkların tanı ve teşhisinde kolaylık sağlayan tıbbi cihaz hangi- sidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdığı değer ve becerilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRKün kitle iletişime katkılarından biri değildir ? aşağı – yukarı sözcükleri arasında anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde vardır? Ceza mahkemelerinde sanığın yüklenen suçu işlemediği ya da fiilin suç olmadığı anlaşıldığında mahkemenin verdiği karara ne denilmektedir? Gökyüzünde .............. kapkara bir bulut belirdi.Yukarıdaki cümlede, noktalarla gösterilen yere hangi sözcük getirilemez? Kurân-ı Kerimin indirilişi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerin kaçı, -i ve -e eklerini aldığında hece düşmesi oluşur?( Şekil, Nehir, Alın, Omuz ) Mute savaşında Müslümanların dağıldığı bir sırada komutan olan ve büyük bir zafer kazanan, Peygamber Efendimizin seyfullah(Allahın kılıcı) lakabını verdiği sahabi kimdir? 7,5,0,4,3 sayıları ile yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Oruç bir kalkandır. İnsanı çeşitli kötülüklerden ve günahlardan korur.(Hadis-i Şerif)Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bilimsel araştırma yaparken birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.? Ammy : Which club are you in at school?Brain : Im good at martial arts, so - - - -. İnsanın iki temel duygusu vardır. İnsan aklı ile iyi- kötü ayrımını yaparak: Sevgiye ulaşıp mutlu olmak, sevinmek, gülmek ister. Buna göre akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Kitaplığımda 9 öykü kitabı vardı. 7 kitap da halam aldı. Kaç kitabım oldu? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir