S:1

I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.
II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.
III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.

Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur?

I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin temel özelliklerinden biri değildir?. Hava aniden bulutlandı, şimşekler çakmaya başladı.Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilemez? Kara yollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görev alanı içerisindedir? 11. ay aşağıdakilerde hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D,yanlış olana Y harfi koyunuz. ( ) Kuran,ilahi(Allah tarafından gönderilen) kitapların sonuncusudur.( ) Kuranın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.( ) Kuranı okumak,kurallarına uymaktan daha önemlidir.( ) Kuran, peygamberimizin sözlerinden oluşur.( ) Kuran, peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiştir. 2 onluk 1 birliğe 5 birlik eklersek kaç onluk ve kaç birlik eder? Abdest alma hangi temizliğe örnektir? Bir düşüncenin, yargının, önermenin dayanaklarını, gerekçelerini ortaya koyma temellendirme olarak adlandırılmaktadır. Felsefede önermelerin, yargıların deney ve gözlem yoluyla doğrulanması söz konusu olmadığından gerekçe ve dayanak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde temellendirilmiş bir görüşün felsefe içinde bir değeri vardır.Felsefi görüşlerin temellendirilerek ifade edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi ............................. bölünme sayesindedir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Radyo ve televizyonda çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar - - - - türünde yapılmaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konulur? Waiter :Anything else?Kemal :No, thank you. the bill please.Waiter :(few minutes later) - - - -, Sir. Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. atasözüyle açıklanmak istenen nedir? Enez İlçesinin köylerinde yaşayan öğrenciler, köylerini haritadan incelemek için hangi haritayı kullanırlarsa köylerini daha ayrıntılı incelemiş olur? Hangisi temizlik kuralı değildir? Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Ülkemizde alkol ve sigaranın zararlarını anlatan öncü kuruluşumuz hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir? "Büyük Selçuklularda altın paraya ............, gümüş paraya da ........... adı verilmiştir." Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? XIV. yüzyıl klasik edebiyat şairlerindendir. İran edebiyatındaki incelikleri Türk edebiyatına başarıyla uygulamıştır. Tasavvuf düşüncesinin yaygın olduğu XIV. yüzyılda din dışı konularda şiirler yazmıştır. Kaside, gazel ve mesnevilerinde aşk duygusunu işlemiştir. Kendisinden sonra gelenler üzerinde büyük etkisi olan şairin Cemşid ü Hurşid adlı bir mesnevisi vardır.Bu parçada hakkında bilgi verilen divan şairi aşağıdakilerden hangisidir? Evrenin ve evrende var olan her şeyin bir Tanrı tarafından yoktan var edildiği ve Tanrının evrenin mutlak hakimi ve koruyucusu olduğunu kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi paralel doğruların özelliklerindendir? Hangisi geri dönüşümü mümkün atıklardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Kim Kurân-ı Kerimden bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğe de ........ katı ödül vardır. Yukarıdaki Hadis-i şerifteki boş bırakılan yer hangi kelime ile tamamlanırsa doğru olur? Gerçekleri konuşmaktan korkmayınız. Genç düşünceli demek gerçek düşünceli demektir. Sorunları olaylara göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lâzımdır.Diyen Atatürk aşağıdaki özelliklerden hangisini ortaya koymuştur? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına (D) yanlış olanın yanına (Y) koyun. 1.( ) Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 2.( ) Kuran-ı Kerimde nezir kavramı müjdeleyici anlamına gelmektedir. 3.( ) Peygamberimizin doğumunu anlatan şiirlere Mevlit denir. 4.( ) Hadis kavramı Peygamberimizin yaşam tarzını ifade eder. 5.( ) Salavat; dua, rahmet ve yüceltme anlamlarına gelen salât kelimesinin çoğuludur. Yazılışları ve okunuşları aynı anlam-ları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.Buna göre aşağıdaki sözcüklerin hangisi eş sesli değildir? I- YanıklarII- Kas krampları ve kırıklarIII- Kalp ve solunum durmasıYukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir? Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Filozoflar hem kendilerinden önceki filozofların düşüncelerini eleştirerek hem de onlara yeni düşünceler ekleyerek farklı bilgilere doğru yol alır. Böylece felsefe tarihi, bir yandan karşı çıkışların tarihi iken öbür yandan da filozofların birbirlerinden beslendiği bir alandır.Bu durum felsefenin en çok hangi özelliğinin sonucudur ? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin anlamı aldığı ekle değişmemiştir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar? Hicretin ikinci yılı Şaban Ayına kadar Müslümanların yöneldiği ilk kıble hangisidir? Ben gidersem sazım sen kal dünyada, Gizli sırlarımı aşikâr etme,Lal olsun dillerin söyleme yâda,Gezip bülbül gibi ah u zâr etme.(Âşık Veysel)Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünmeye örnek gösterilebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eşanlamlısı yanlış verilmiştir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir