S:1

İnsanlar geçimlerini sağlamak için farklı ekonomik faaliyetler yürütmektedir.
Yürütülen bu ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü ile alakalıdır?

İnsanlar geçimlerini sağlamak için farklı ekonomik faaliyetler yürütmektedir.Yürütülen bu ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü ile alakalıdır? sorunun cevabı "Doktorluk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi? Geceleyin yönümü ……………………………… ile bulurum.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1. Vakfe – Arafat2. Şeytan Taşlama – Müzdelife3. Sa’y – Safa ve Merve Tepeleri4. Kurban Kesme – MinaHac ibadeti sırasında yapılanlar ve mekan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?  Aşağıda verilen organlardan hangisinde fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşmeyip sadece emilim gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisinin gelişimi dile bağlı değildir? Bir çaydanlık 5 su bardağı su alıyor. Bir su bardağı 2 çay bardağı su ile doluyor. Buna göre bir çaydanlığı kaç çay bardağı su ile doldurur? Hangi cümlede ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur? Aşağıdaki ifadelerden hangisini pozitif tam sayılarla ifade edemeyiz? SSCB’nin Afganistan’ı işgali nedeniyle SALT- II Antlaşması’nı onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? ‘’En güzel isimler Allah’ındır ,bu güzel isimlerle O’na dua edin.   ( Araf 180) Ayete göre aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir. Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir? Hangi seçenekte insan haklarının özellikleri doğru verilmiştir? Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş attılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” (Buharî, istiabe, 5) diye dua etmiştir.Peygamberimizin, Taiflilerin yaptıklarına karşı ortaya koyduğu bu tutum onun hangi özelliğinden kaynaklanmıştır? Aşağıda verilen olayların başladığı yerlerden hangisi doğru olarak verilmiştir?   REFORM          RÖNESANS          SANAYİ İNKILABIA)  Almanya        Fransa                      İngiltereB)  İtalya               Türkiye                    İspanyaC)  Almanya           İtalya                     İngiltere D) İngiltere          Almanya                    İtalya A şağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ? Bir çıkarma fark 300’dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? 47- 54 – 61 - ….- 75 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? Gökyüzünde bir tane bile kuş yoktu.Bu cümledeki altı çizili kelime aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir?  Bir kenar uzunluğu 7 cm olan bir karenin alanı kaç cm²dir I-Erkek nüfusunun az olduğu toplumlarda kadınların birden fazla erkekle evlenmesidir.II-Erkeğin ,ölen eşinin kız kardeşi ile evlenmesi ile gerçekleşen evlilik türüdür.III-Medeni ağa :Mülkün bölünmemesi ,soyunun saflığının korunması için , cemaatinin gençlerinden cemaat içi evlilikleri tercih etmelerini buyurmaktadır.IV- Kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğu toplumlarda kadınların sahipsiz kalmaması için erkek birkaç kadınla aynı anda evlenir.Yukarıda sözü edilen evlilik türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Beşer ritmik sayarken yetmiş beşten sonra hangi sayı gelir? Beygir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kur’an’da birçok ayet Hz. Muhammed’den s.a.v. bahseder.Kuran’da yer alan aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberimizin diğer şıklardan farklı bir yönüne işaret eder? İçki ve kumar hangi tarihte haram kılınmıştır? Bu bölümde size verilen cümlelerden doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların ise “Y” yazınız(   ) Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklüklerini karşılaştırdığımızda, Güneş basketbol topu, Dünya nohut tanesi, Ay ise mercimek büyüklüğünde olurdu.(   ) Güneş’e çıplak gözle bakmalıyız.(   ) Ay Dünya’ya en yakın gök cismidir.(   ) Güneş en büyük yıldızdır.(    ) Ay’da bulunan su kaynakları nehir ve okyanuslardır. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengindir? Kâbe’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır? Bilgi edinme değerlendirme kurulunun sekretarya işlemlerini hangi kurum yürütür? Birden İstiklal Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları, mızıka sesini yer yer bastırıyor ve kubbeden taşacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstünde bir güneş gibi… “Hiç kimseye bakmıyor sanılan, fakat herkesi ve her şeyi gören, herkesi kendine doğru sevgi ile çeken gözlerinin engin mavisi şimdi kimin ve neyin üstünde dinleniyor; hareketli başının içinde şimdi ne düşünceler kaynaşıyor?” diye düşündüğümü anımsıyorum.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümledeki “de” sözcükten ayrı yazılmalıdır? “Acı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Acı çorbayı içince ayağa kalktı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? İslam öncesi Mekke’nin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahsen :Did you watch the film last night?Ian : Yes, I did. Ahsen : How was it?Ian :It was - - - - . I can watch it again and again. Sanayi İnkılabı aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır? Aşağıdaki ulaşım araçlardan hangisi limandan hareket eder? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.(..…) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.(..…) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.(..…) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.(..…) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.(..…) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir