S:1

Aşağıdakilerden hangisinin görev süresi, Hükümetin görev süresi ile sınırlıdır?

Aşağıdakilerden hangisinin görev süresi, Hükümetin görev süresi ile sınırlıdır? sorunun cevabı "Bakan Yardımcısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğe gelen yapım eki diğerlerinden farklıdır? Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlikler kurulu ve görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkişer ritmik sayarken yirmi sekiz sonra hangi sayı gelir? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? Birkaç mahallenin birleşmesi ile meydana gelen yerlere ne denir? Dilek 39 kg, babası Dilek in ağırlığından 24 kg fazladır. Dilek ile babasının ağırlıkları toplamı kaç kgdır? Hangisi bir vitamin çeşidi değildir? Aşağıdakilerden hangisi MedineSözleşmesinin şartlarından biri değildir? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi gün kutlanır? Saka hükümdarı Alp Er Tunganın ölümü üzerine duyulan üzüntüyü dile getirmek amacıyla söylenen şiir,- - - - türünün en güzel örneklerindendir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Anadoluda Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk beylik hangisidir? Kurallar olmazsa aşağıdaki verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Hangisi farklı bir zamirdir? Valiler tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Günde 11 sayfa okuyan Eyüp,bir yılda kaç sayfa kitap okumuş olur ? Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? Allah ile beraber başka tanrılara inanmaya - - - - , bu inanca sahip olanlara da - - - - denir.Bu cümlede boşluklara getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden çevresel etmenlerdendir? Aşağıdakilerin hangisinde yakmak sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? Osmanlı tarihinde ilk defa bazı aydınlar tarafından Genç Osmanlılar adıyla hükümetin çalışmalarını destekleyecek bir cemiyet kurulmuştur. Bu cemiyetin üyesi olan aydınlar Osmanlı Devletinde yaşayan azınlıkların ayrılma isteklerine ve isyanlarına son vermek için çalışmalar yapmışlardır. Azınlık ulusları kazanmak ve onları Osmanlı birliğine çağırmak amacıyla Osmanlıcılık fikri doğmuştur.Bu parçada Osmanlıcılık akımının aşağıdaki amaçlarından hangisi belirtilmiştir? 924 – 425 = ? sayılarını en yakın onluğa yuvarladığımızda sonuç ve gerçek sayı sonuç arasındaki fark nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır? 1. Savaş esirlerine iyi davranmıştır.2. Haksızlığa uğrayanların yanında yer almıştır.3. Kimseyi küçük görmemiştir.4. Emanete ihanet etmemiştir.Peygamberimizin yukarıda verilen davranışlarından hangisi doğrudan insana verdiği değerle ilgili değildir? 5A iki basamaklı doğal sayısı asal sayı ise Anın alabileceği en küçük değer kaçtır? Hangi çocuk dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin genel özelliklerinden biri değildir? Hareket halindeki bir cismi ....................... için ona hareket yönünde bir kuvvet uygularız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Doğuya doğru yüzümüzü dönersek sol kolumuz hangi yönü gösterir? Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan öncede nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz (Ali imran)Bu ayette verilmek istenen mesaj nedir? İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ? Anla, kendime kurulan bir tuzağım ben Yetişemem taş kemerleri aşan yorgancıya Silemem, gözümden gitmez o dağ yolculukları Her sabah önüme düşen bir hayalin simsiyah olmuş kurumlarıBu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanına ne ad verilir? Saçma sapan fikirleriyle sürekli bizi etkileme çabasındaydı.Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberlik kapsamında ele alınan hizmetlerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde kullanılmıştır? Osmanlı devleti bizansla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? kiraz, kivi, kilim, kilit sözöcükleri sözlükteki sırasına göre dizersek hangisi üçüncü sırada yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir