S:1

Disiplin Kurulların görüşme usulü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Disiplin Kurulların görüşme usulü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Kurullar oy birliği ile karar verirler." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : Dear King, I am a small animal, dont kill me. One day I can help you. The lion said : OK, you are free. The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldnt. He shouted: Help! Help! The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help.What is the main idea of the story? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir? I – hava IV – bulutII – ışık V – elektrikIII – ateş VI – suYukarıdakilerden kaç tanesi maddedir? "sun_las_es"Boş bırakılan yere hangi harfler gelmelidir ? ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 tane bütün karpuz .....çeyrek karpuz eder. I. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır.II. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur.III. Buharlaşma sıvının her tarafında olur.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Kurân-ı Kerim aşağıdaki kişilerden hangisi döneminde kitap haline getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden değildir? Milli Mücadelede en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Yapısında birden fazla madde bulunan maddelere ne denir? 64 sayısının 1/2' si kaçtır? ''Çamur atmak '' deyimi hangi anlamı ifade eder? Çine ile Muğla arasındaki Gökbel Vadisi, hayranlıkla karışık müthiş bir dehşet uyandırıyordu insanda. Aklın alamayacağı kadar büyük kayalar gelişigüzel yığılmış, bütün tepeleri kaplamıştı. Bazıları sipsivri uçlarını başka kayalara saplamıştı. Aralarında o kadar ince bir denge vardı ki o virajlı, daracık yolda giderken kayaların arabayı altlarına alıverip ezecekleri korkusuna kapılıyordunuz.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir? II. Dünya Savaşı sonunda dünyanın iki süper gücü olarak ortaya çıkan devletler aşağıdakilerden hangileridir? Aşağıda verilenlerden hangisi saf suyun pH değeridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük yoktur? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? Aşağıdaki eserlerden hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır? Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibâdetlerin yapılmasının gerekliliğini Kur'an-ı Kerîm hangi temel konusu dahilinde bize anlatır? I. Windows 7 II. Pardus III. Android IV. İOSYukarıda verilen işletim sistemlerinden hangisi veya hangileri mobil işletim sistemlerine örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi katı + katı karışımına örnektir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sesteş (eş sesli) değildir? Aşağıdakilerden hangisi caminin dışındaki bölümlerdenbiridir? Müzik ile edebiyatın aynı sanat kategorisinde yer almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? Eski Yunan uygarlığında koloni hareketlerinin görülmesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:• Yunan topraklarının dağlık olması nedeniyle tarıma uygun arazinin azlığı• Nüfusun artması ve mevcut toprakların yetmemesi, bundan dolayı da denizaşırı ülkelerde yeni topraklar elde etme düşüncesiVerilen bilgilerde, Eski Yunan uygarlığını koloni faaliyetlerine yönlendiren hangi nedenlere değinilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Moğolların türkleşmesine katkıda bulunan türk devleti hangisidir? Aşağıdaki özel isimlere getirilen eklerin hangisi doğru yazılmıştır? Zeynep okula gelmeyen arkadaşı İreme derste işlenen hac konusunu özetlerken aşağıdakilerden hangisini yanlış aktarmıştır? 1982 Anayasasına göre, milletlerarası antlaşmalar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Benim olduğumu .................... el salladı. cümlesinde "el sallamanın hemen yapıldığını" belirtmek için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygundur? Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir? Mustafa Kemalin hayatında önemli yeri olan şehirler- den birisi de hiç kuşkusuz Selaniktir.Selanikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki kelimelerin hangisi 4 hecelidir? Bir yılın önemini gidin sınıfta kalmış bir öğrenciye sorun. Bir haftanın önemini gidin haftalık bir gazetenin editörüne sorun. Bir günün önemini gidin gündelikle çalışan bir işçiye sorun. Bir dakikanın önemini gidin uçağını o dakika kaçırmış bir işadamına sorun. Bir saniyenin önemini gidin ölümcül bir kazadan kıl payı kurtulana sorun. Bir mili saniyenin önemini gidin olimpiyatlarda gümüş madalyayla yetinmek zorunda kalan sporcuya sorun.Yukarıdaki alıntı size hangi kavramın önemini vurguluyor? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin misafirperverliğine uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir